Category: литература

Category was added automatically. Read all entries about "литература".

Melnikov-kolora

Карантин -- Kvaranteno

Про вирус и связанные с ним ограничения пишут все.
Мне тут пришло письмо от некоего «Комплекса соцразвития Москвы»:
Collapse )
Особенно про счета ЖКУ умилило. «Попросите родных, друзей и соседей помочь»... вообще-то я все счета давным-давно через интернет оплачиваю, не выходя из дома.
Посмеялся. Но сижу дома, идти всё равно некуда... Мероприятия отменены.

Пушкин много всего написал во время Болдинской осени – как раз в период карантина, когда он был вынужден сидеть в деревне безвыездно.
Вот и я сейчас. Сонет почти дописал, очередная рецензия успешно движется.

И ещё нежданная радость, нет худа без добра. Многие театры, прекратив работать вживую, бесплатно выложили свои спектакли в интернет. Их примеру последовало бельгийское издательство «Libera», дав возможность бесплатно скачать свои книги. Сайт находится на ресурсе, целиком заблокированном в России – но владелец издательства Лоде ван де Вельде – мой давний приятель. Так что в моём распоряжении появилось 8 книг в pdf-версиях (список – ниже, в эсперанто-версии текста; если на эсперанто не читаете, то вам и книги без надобности). Готов поделиться с интересующимися.

Pri la aĉa viruso kaj ligitaj kun ĝi limigoj skribas ĉiuj. Mi ricevis de iu “Komplekso pri socia evoluo de Moskvo” retleteron, kiu avertas ke mi estas en riska grupo (ĉar pli ol 60-jara), do ili insiste rekomendas al mi ne eliri el la hejmo sen ekstrema bezono kaj peti helpon de parencoj-najbaroj-amikoj por aĉeti nutraĵojn kaj pagi fakturojn. Nu, mi nur ridis prie – ja ĉiujn fakturojn mi delonge pagas interrete, ne elirante el la loĝejo.
Tamen mi restas hejme, ĉar ne havas kien iri: klubkunvenoj ks. estas nuligitaj.

Nia fama poeto Puŝkin aŭtune 1830 dum tri monatoj restis en bieno Boldino pro ĥolera kvaranteno, kaj ĝuste tie li verkis multajn elstarajn poemojn.
Do ankaŭ mi nun – sidas kaj verkas. Soneto (por “Poezio el ĉiuj ĉieloj”) preskaŭ pretas, vica recenzo moviĝas sukcese...

Kaj plia neatendita ĝojo. Pluraj teatroj, nun ne funkciantaj vive, disponigis siajn spektaklojn senpage en interreto. Tiun imitindan ekzemplon sekvis la eldonejo “Libera”. Ĝia retejo uzas la resurcon, plene blokitan en Rusio – tamen la posedanto, Lode Van de Velde, estas mia delonga konato. Do mi nun havas jenajn librojn en pdf:
Lode Van de Velde: “Epizodoj” (poemoj, 2011) kaj “Aspiroj” (psikologia krimromano, 2020)
Julian Modest: “Murdo en la parko” (krimromano, 2018); “Serenaj matenoj” (krimromano, 2018); “Amo kaj malamo” (krimromano, 2019); “Ĉasisto de sonĝoj” (originala novelaro, 2019); “Ne serĉu la murdiston!” (krimromano, 2019) kaj “Ne forgesu mian voĉon” (du noveloj, 2020).
Interesiĝantoj – skribu al mi por ricevi.

Melnikov-kolora

MER-21

Традиции домашних встреч у Димы и Ани продолжаются.
8 февраля прошла 21-я MER.
23 участника, включая гостью из Бельгии Кристин Тутгат - так что участвовали два президента "странных ассоциаций" (как образовать прилагательное от слова "страна", так и неизвестно. Вариант "национальные" не предлагать), она и наш Александр Лебедев.
"Телемост" с Нидерландами, разговор о пословицах на эсперанто с составителем сборника и сайта proverbaro.net .
Ещё один специальный гость, участник большинства MER-ов, М.Бронштейн, представил две свои новые книги, а позже дал часовой концерт. Традиционно с концертом выступил и М.Поворин, а позже, когда многие разошлись и обстановка стала ещё более непринуждённой - и А.Лебедев.
Рассказ Кирилла Шведова о его многолетней работе в интернете, эсперанто-субтитрах к фильмам.
Короткий любительский спектакль, можно сказать "трейлер" к планируемому в следующий раз спектаклю по книге М.Бронштейна "Мамонтёнок Миша".
Программа была настолько насыщенной, что кое-что пришлось отложить на следующий раз.

О застольной части говорить излишне - как всегда, выше всяких похвал.
Начали в 12.30, я уходил после 21 ч. (уже сил не было, да и ехать всё же далеко), 5-6 человек еще оставались...

Tradicioj de hejmaj renkontiĝoj ĉe Dima kaj Anna daŭras. 8 feb okazis MER-21.
23 partoprenintoj, inkl. la gastinon el Belgio Kristin Tytgat. Do partoprenis du prezidantoj de Landaj Asocioj, de Belgio kaj Rusio.
"Televida ponto" kun Nederlando, temis pri proverboj en E-o, kun la kreinto de la retejo proverbaro.net kaj kompilinto de koncernaj libroj Rob Keetlaer.
Plia tradicia speciala gasto M.Bronŝtejn prezentis du siajn novajn librojn. Poste li koncertis dum horo, koncertis ankaŭ M.Povorin, kaj poste (en pli neformala etoso) ankaŭ A.Lebedev.
K.Ŝvedov rakontis pri sia multjara laboro pri E-lingvaj subtitoloj al filmoj.
Okazis mallonga amatora spektaklo, kiel skizo por onta spektaklo laŭ fama libro de M.Bronŝtejn "Mamutido Miĉjo".
La programo estis tiom abunda, ke kelkajn programerojn necesis prokrasti ĝis la sekva fojo.

Pri manĝoj-trinkaĝoj paroli superfluas - kiel ĉiam, ĉio estis perfekta.
La aranĝo komenciĝis je 12.30, mi foriris post la 21a horo (hejmen mi venis post la 23-a, tute elĉerpita) - kelkaj personoj ankoraŭ restis por kanti kaj babili...

Фотографии / Fotoj:
https://www.facebook.com/dmitry.shevchenko.1690/posts/10219206093481507

Melnikov-kolora

День Заменгофа -- Zamenhof-tago

Очередной День Заменгофа, 159 лет со дня рождения. Как всегда, этот день мы отмечаем как праздник книги на эсперанто.

Только что издана в Израиле книга:
Петер Пенетер, "Сокровенные сонеты". Перевод с эсперанто Марка Полыковского. 149 с., Ашдод, 2018. Иллюстрации (очень скромные) Владимира Шорохова. Моё предисловие.

Параллельные тексты на русском и эсперанто.
Это первый перевод знаменитого классического произведения с эсперанто на национальный язык.

Чтобы приобрести книгу, обращайтесь к переводчику:
markpolykovski @ gmail.com (по-русски)

У меня есть один лишний экземпляр, 500 р. (При заказе из Израиля в Россию, с почтовыми расходами выйдет вдвое дороже).

Collapse )

Venis la Zamenhof-tago, la tago de esperanto-libro.

Ĵus en Israelo aperis la libro:
Петер Пенетер, "Сокровенные сонеты". Перевод с эсперанто Марка Полыковского. 149 с., Ашдод, 2018. Ilustraĵoj (tre modestaj) de Vladimir Ŝoroĥov. Mia prefaco.

Du ruslingvaj prefacoj, poeziaj tekstoj paralele en la rusa kaj Esperanto.

Tio estas la unua traduko de la fama klasikaĵo al nacia lingvo. Vere altnivela traduko.

Por aĉeti la libron, kontaktu la tradkinton markpolykovski @ gmail.com (ruslingve)

Mi havas unu vendeblan ekz-on - 500 rub.
Mendante ĉe la tradukinto, kun sendokostoj vi pagus ĉ. duoblon.

Vi povas relegi la originalon: http://esperanto-mv.pp.ru/Kolekto/Sekretaj_sonetoj.html
kaj mian recenzon (sur kiu mi bazis la ruslingvan prefacon): http://esperanto-ondo.ru/R-sekret.htm

--
Melnikov-kolora

MERL-2

7 октября дома у Димы и Ани состоялась встреча начинающих эсперантистов с опытными. Такие встречи, наряду с традиционными MER, также становятся традиционными - первая прошла 16 июля 2017.
Участвовало 14 человек - заметно больше, чем ожидалось, в основном молодёжь. Начали в 14 часов, закончили опять-таки гораздо позже, чем планировали (я уходил в 21 ч. и был не последним)...
Наш знаменитый поэт и бард Михаил Бронштейн рассказывал о своей жизни. Он в эсперанто с 1962 года, так что рассказать было что. Он читал свои стихи, пел свои песни на эсперанто и на русском.
Я рассказал о моём пути в эсперанто, об интересных случаях; также читал стихи.

На несколько раз прозвучавший вопрос "Что же может дать человеку эсперанто?" фактически был дан ответ: "Всё!" Свободное общение по всему миру, раскрытие ранее скрытых талантов, возможность найти не только друзей, но и счастье...
Это трудно объяснить на словах - надо прочувствовать изнутри. Так что поверьте, и не теряйте времени, приходите в мир эсперанто. Вскоре вы сами почувствуете, насколько интересной и наполненной станет ваша жизнь. Это можно сравнить с обретением нового канала восприятия реальности, наряду со зрением, слухом и пр.

7 okt kutimloke, hejme ĉe Dima kaj Anja, okazis la 2-a Moskva Esperanto-renkontiĝo de Lernantoj. Tiu aranĝo jam tradiciiĝas, la unua okazis 16 jul 2017.
Partoprenis 14 personoj: pli ol estis atendite, ĉefe de "TEJO-aĝo" (sub 35 jaroj).
La renkontiĝo komenciĝis je la 14a horo, finiĝis post la 21-a, do ankaŭ la daŭro superis la planojn...

Nia fama poeto kaj bardo Mikaelo Bronŝtejn rakontis pri sia vivo, pri siaj aventuroj, ligitaj al Esperanto, deklamis poemojn, kantis ktp. Li estas e-isto ekde 1962, do havis kion rakonti, la publiko spirhalte aŭskultis dum pli ol 3 horoj.
Ankaŭ mi rakontis pri mia vivo kaj verkado en Esperanto, deklamis poemojn.

Al aperinta demando "Kion Esperanto povas doni al homo?" fakte estis respondite: "Ĉion!" Liberan komunikadon kun interesaj homoj tra la mondo, manifestiĝon de kaŝitaj talentoj, trovon de amikoj kaj eĉ de vera feliĉo.
Tion malfacilas klarigi vorte - necesas trasenti deinterne. Do kredu, kaj ne perdu tempon, venu al Esperanto. Baldaŭ vi spertos, kiom interesplena iĝos via vivo. Estas kvazaŭ akiro de nova perceptkanalo aldone al vid- kaj aŭdkapablo.

Фотографии / Fotoj:
https://www.facebook.com/dmitry.shevchenko.1690/posts/10215315666263258

Melnikov-kolora

Belartaj Konkursoj de UEA

Объявлены итоги Belartaj Konkursoj de UEA (можно перевести как "конкурсы изящных искусств", проводимые Всемирной Эсперанто-Ассоциацией ежегодно с 1950). Это - самый давний и самый престижный литературный конкурс на эсперанто.
В номиинации "поэзия" не было присуждено ни 1й, ни 2й, ни 3й премии - такое за всю историю конкурса было лишь дважды, последний раз в 1994. Ждём пояснений от жюри...
А вот в номинации "произведения для театра", традиционно малопопулярной, в этом году впервые ввели подраздел "монологи и скетчи". Моё сочинение "Ne juĝu..." ("Не судите...") удостоено Почётного Упоминания (как это по-русски?).
Два года назад я был аналогично отмечен за "Иронические хокку": https://vmel.livejournal.com/35298.html

Estas anoncitaj la rezultoj de Belartaj Konkursoj de UEA. Ĉi-jare por la branĉo "poezio" ne estis aljuĝitaj la 1a, 2a kaj 3a premioj - dum tuta historio tiel estis nur dufoje, laste en 1994. Ni atendu klarigojn de la ĵurio...
En la branĉo "teatraĵo", tradicie febla, ĉi-jare unuafoje aperis subbranĉo "skeĉoj kaj monologoj". Mia verko "Ne juĝu..." ricevis Honoran Mencion.
En 2016 mi estis samnivele distingita pro "Ironiaj hajkoj": https://vmel.livejournal.com/35298.html
Melnikov-kolora

130 лет языку эсперанто!

Originally posted by mevamevo at 130 лет языку эсперанто!

Сегодня свой очередной круглый юбилей отмечает международный язык эсперанто. Ровно 130 лет назад, 26 июля 1887 года (по новому стилю) в Варшаве вышел первый учебник эсперанто, так называемая «Первая книга», опубликованная, между прочим, на русском языке.

Несмотря на развитие технологий и значительно изменившиеся общественно-политические реалии основная цель эсперанто по-прежнему актуальна: «дать людям простое и нейтральное средство для международного общения». Эсперанто намного более прост для изучения, чем национальные языки, а также представляет собой более демократичное средство общения, так как не принадлежит изначально ни одной нации (таким образом общение на эсперанто как бы «выравнивает» возможности всех участников межкультурной коммуникации).

 
Участники международного молодёжного конгресса эсперанто в Сомбатхее (Венгрия, 2008 год).
Фото — Ulrich Matthias.
 

Вопреки мнению большого числа сторонних наблюдателей (которые либо просто не знают об эсперанто, либо безосновательно считают его «неудавшимся проектом») эсперанто за свою историю сумел стать полноценным культурным феноменом. О его жизнеспособности говорят не только литература, многочисленные эсперанто-встречи, сайты на этом языке, международные семьи, использующие эсперанто в качестве языка повседневного общения, но также и тот факт, что эсперанто вот уже на 100 лет пережил своего «инициатора», продолжая при этом развиваться и обогащаться. Вне всяких сомнений, эсперанто стал совершенно полноценным языком, по частоте и объёму использования даже превосходящим сотни (если не тысячи) национальных языков.

Эсперантисты считают, что такие ценности, как языковое равноправие, свободное международное общение, терпимость и открытость к другим языкам и культурам крайне важны в современном мире. Эсперанто-движение открыто для всех, кто разделяет эти ценности.

Полезные ссылки:
* http://lingvo.org/prago/ru.php — «Пражский манифест» (краткое изложение целей эсперанто и эсперанто-движения).
* http://lernu.net — многоязычный портал, предоставляющий учебные курсы эсперанто различных уровней.
* http://esperanto-kurso.ikso.net/ — дистанционные курсы эсперанто по электронной почте для русскоязычных.
* http://www.esperanto.mv.ru/RUS/index.html — крупный информационный сайт об эсперанто (учебники, словари, литература и т. п.).

Всех причастных — с праздником! Я в этом году отмечаю юбилей в Ялте в отрыве от интернета, но обязательно отвечу на комментарии после возвращения. За репосты и ссылки на эту запись буду премного благодарен!


Melnikov-kolora

Перевёртыш

Сочинять по-русски что-то серьёзное у меня не получается. Приходится ограничиваться несерьёзным.
Вдохновлённый примером старших более опытных товарищей, прежде всего kachur_donald и natali_ya, решил попробовать себя в жанре перевёртыша.

Что такое перевёртыш (загадка):
Оригинал по возможности переворачивается пословно, допустимо использование не только антонимов, но и синонимов по частным ассоциациям. Главное - сохранение размера и смысла, а также должна быть рифма.

Ну так вот...

Завали их помещений
да диванов раскурочь,
всех газет без объявлений
непременно выбрось прочь!


Отгадали: natali_ya, galyad, kassandra_1984, sanitareugen, vera_malvero, ellen_solle, vtosha, profi, rivka_doron, collegaproul, svetlana_gs, ncuxuamp_pro, balenido, connetable, _a_s_, kachur_donald, ilya_731, akvalang58

senkompata

Переводческое -- Traduke

На фейсбуке в группе "Literatura babilejo" (что можно изысканно перевести как "литературная гостиная", а буквально - "место для болтовни о литературе") обсуждают:
https://www.facebook.com/groups/442766379191830/852928181508979/?comment_id=852945494840581¬if_t=like¬if_id=1472117064884415

На "Амазоне" появился новый перевод шекспировского "Короля Лира" на эсперанто. Классический перевод Кальмана Калочаи давно не переиздавался, достать его малореально, так вот вам.
Перевёл некий Bristol Walker. Мы уже выяснили, что он же перевёл шекспировскую трагедию на 47 языков!

Там для примера выложен кусок странички. Качество перевода не то что плохое, его даже "никаким" назвать затруднительно. Типичный результат работы гуглопереводчика со всеми огрехами, причём явно не с шекспировского оригинала (он был бы автопереводчику и вовсе не по зубам), а с какого-то адаптированного текста.

В общем, встречайте новое имя в литературе - Bristol Walker. Кто скрывается за этим псевдонимом - понятно. Вы предупреждены.

En vizaĝlibra "Literatura babilejo" oni priparolas:
https://www.facebook.com/groups/442766379191830/852928181508979/?comment_id=852945494840581¬if_t=like¬if_id=1472117064884415
Fakte, mi apenaŭ bezonas ion aldoni - legu kaj komentu tie.
Renkontu novan literaturiston: Bristol Walker, plumnomo de guglo-tradukilo. Tradukis "Reĝon Lear" al 47 lingvoj!

Do, vi estas avertitaj!
Melnikov-kolora

(no subject)

Изначально это было в фейсбуке, но там я бываю нерегулярно, и сама площадка для меня неудобная, поэтому дублирую здесь.
Komence tio estis en la Vizaĝlibro, sed mi uzas ĝin neregule kaj ĝi por mi neoportunas, tial mi ripetas ĉi tie.

С подачи моего давнего друга Анатолия Белкина anatbel поддерживаю "флешмоб" (хотя терпеть не могу само это слово, но идеи иногда бывают интересные): Любой прокомментировавший эту запись получает от меня имя поэта (классиков не ждите - впрочем, я буду учитывать личность каждого комментатора) - и выставляет у себя стихотворение этого поэта по своему выбору. Изначально инициатива русскоязычная, но будем смотреть шире: допустимы также эсперанто, украинский и белорусский языки.

Итак, мне было предложено выбрать стихотворение М.Бронштейна, причём обязательно на русском. Я не настолько хорошо знаю его стихи на русском, но хорошо знаю его как блестящего переводчика с эсперанто, поэтому я выбрал перевод из Уильяма Олда.

Laŭ instigo de mia malnova amiko Anatolij Belkin mi subtenas "fleŝmob"-on (abomena vorto, sed ideoj povas esti bonaj). Ajna komentanto de ĉi enskribo ricevas de mi nomon de poeto (klasikulojn ne atendu, tamen mi konsideros personecon de ĉiu komentinto) - kaj elmetas en sia paĝo unu poemon de tiu poeto laŭ sia elekto. Dekomence la iniciato estis ruslingva, sed estu uzeblaj ankaŭ Esperanto, la ukraina kaj belorusa lingvoj.

Do, mia tasko estis Mikaelo Bronŝtejn, kaj nepre en la rusa.
Mi ne sufiĉe konas liajn originalajn ruslingvajn poemojn, tial mi elektis la tradukon el William Auld:

ПАСТЫРЮ
Наш преподобный отец
бледно вещает с амвона.
Сказка течёт монотонна:
ангел... апостол... творец...
Веришь ли сам, что согреешь
души людей в забытьи?
– Пастырь, тогда ты глупее,
нежели овцы твои!

originalo:

AL PASTRO
Vi staras pale ĉe l' katedro
kaj fablojn knedas
pri dio, kristo, sankta petro;
Ĉu do vi kredas,
ke homajn korojn tuŝas trafe
viaj vortpafoj?
Pastro! – vi blekas eĉ pli ŝafe
ol viaj ŝafoj!