Valentin Melnikov (vmel) wrote,
Valentin Melnikov
vmel

июль -- julio

Прошедший месяц был богат событиями. 14-21 июля – эсперанто-встреча TEMoj (Тихвинские Эсперанто-Мастерские), такие встречи традиционно раз в 5 лет по случаю своих «полуюбилеев» проводит наш замечательный поэт и бард Михаил Бронштейн. В этом году ему исполнилось 70. Очень приятно было видеть тех, с кем я знаком по 20-30 лет, но встречаюсь редко. 83 участника – для внутрироссийских встреч нынешнего времени это много.
См. https://www.facebook.com/search/top/?q=metiejoj&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/anna.striganova/posts/2170821689706822
https://www.facebook.com/dmitry.shevchenko.1690/posts/10217355340973851
Интереснейшая программа, прекрасные условия, комфорт, рядом красивое озеро, вокруг в изобилии растёт черника...
Сразу после этого поехали с супругой в Петербург, провели там 3,5 дня, побывали в Царском Селе и Петергофе, а в последний день я случайно наткнулся на музей наземного городского транспорта, получил огромное удовольствие (кто меня знает, тот поймёт) – в Москве подобного нет... В тамошний музей метро, правда, не попал – неудобные часы работы, но тут как раз у Москвы преимущество.
18 июля – мой день рождения, благодарю всех поздравивших.
26 июля – День Эсперанто, в этом году среди прочего ознаменованный двумя радиопередачами:
https://www.youtube.com/watch?v=DmbAsAtiIZE
http://www.radiorus.ru/brand/63552/episode/2188779
Получил сообщение, что на конкурсе «POESIA DA TUTTI I CIELI / POEZIO EL ĈIUJ ĈIELOJ» (поэзия всех небес) в Италии моё стихотворение отмечено похвальным отзывом (а значит, будет переведено на итальянский и напечатано в очередном томе антологии). Не главный приз, как в 2017, но всё равно приятно.

La pasinta monato estis riĉa je eventoj. 14-21 de julio – Tiĥvinaj Esperanto-Metiejoj, tiajn renkontiĝojn unufoje dum 5 jaroj okaze de siaj “duonjubileoj” organizas nia fama poeto kaj bardo Mikaelo Bronŝtejn; ĉi-jare li 70-jariĝis. Estis tre agrable vidi la samideanojn, kiujn mi konas dum 20-30 jaroj, sed renkontas malofte. 83 partoprenintoj, tre multe por nunaj enlandaj aranĝoj. Vidu https://www.facebook.com/search/top/?q=metiejoj&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/anna.striganova/posts/2170821689706822
https://www.facebook.com/dmitry.shevchenko.1690/posts/10217355340973851
Interesega programo, bonegaj kondiĉoj, apude belega lago, ĉirkaŭe abunde kreskas mirteloj...
Tuj poste mi kun la edzino veturis en Sankt-Peterburgon, ni pasigis tie 3,5 tagojn, vizitis famajn apudurbajn parkojn kun fontanoj ktp., kaj lastatage mi hazarde trovis la muzeon de urba surtera trafiko, ricevis grandegan plezuron (kiu min konas – tiu komprenos), ja en Moskvo estas nenio simila. Dudeko da restaŭritaj malnovaj tramoj kaj trolebusoj, ĉiun eblas eniri kaj detale rigardi... En la muzeon de metroo mi ne sukcesis trafi – neoportunis la laborhoroj, sed ja muzeo de metroo en Moskvo estas ne malpli granda kaj interesa...
18 de julio – mia naskiĝtago, dankon al ĉiuj gratulintoj.
26 de julio – Tago de Esperanto, ĉi-jare interalie okazis du bonaj radioelsendoj:
https://www.youtube.com/watch?v=DmbAsAtiIZE
http://www.radiorus.ru/brand/63552/episode/2188779
(certe, en la rusa)
Venis informo, ke en la konkurso «POESIA DA TUTTI I CIELI / POEZIO EL ĈIUJ ĈIELOJ» en Italio mia poemo ricevis Honoran Mencion – do oni tradukos ĝin al la itala kaj publikigos en la vica volumo de la antologio. Ne estas la ĉefa premio kiel en 2017, sed tutegale agrablas.

Tags: e-movado, vivo, vojaĝoj
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 7 comments