Valentin Melnikov (vmel) wrote,
Valentin Melnikov
vmel

Category:

Российские Дни Эсперанто -- Rusiaj Esperanto-Tagoj

14-21 июля 2015 прошли очередные Российские Дни Эсперанто – традиционный слёт, в этот раз – на северо-западе Чувашии, на турбазе «Сурские зори», вблизи города Ядрин.
Условия – выше всяких похвал. Чистейший воздух, великолепная природа, река... Проживание-питание-заселение-отъезд и прочее – тоже организовано блестяще. Вообще всё, что организует Александр Блинов с единомышлениками, получается прекрасно.
Участников было относительно немного – чуть больше 50 человек, из 5 стран (гости из Латвии, Финляндии, Испании и Швейцарии). Программа – не напряжённая, оставалось время для «ленивого отдыха», купания и прочего. Традиционных ночных посиделок с пением и задушевными беседами вроде бы не было, в 22-23 часа можно было спокойно ложиться спать. Оно и к лучшему, хоть я и не считаю себя пожилым, но к здоровью надо относиться разумно...
Как обычно – курсы для начинающих и разговорные; для опытных – доклады, например – о научно-популярной литературе на эсперанто, об истории пролетарского (вненационального) эсперанто-движения, о положении «малых языков» (интересное сопоставление ситуаций в Чувашии и Каталонии), дискуссионный клуб. Концерты, игры, просто дружеское общение... Из нового и необычного: экспресс-курс чувашского языка, успели освоить довольно много. Жаль, что реально мне чувашский язык никогда не пригодится – хотя если бы мне довелось там поселиться, я наверняка вскоре вполне освоил бы, а пока – на экскурсии и прогулке по Чебоксарам с интересом читал вывески и мемориальные доски, почти всё понимал...
Ещё необычно – во время слёта работала библиотека с несколькими десятками книг, хорошая возможность прочесть то, чего уже нигде не найдёшь.
Я сам в этот раз решил отдохнуть, никаких докладов не делал (впервые за много лет), только выступил в поэтическом вечере, почитал новые лимерики.
В рамках слёта 18-19 июля прошла очередная конференция Российского Союза Эсперантистов. Меня выбрали в правление, хотя я до последнего момента не планировал выдвигаться, и вообще меня никогда не привлекали посты и должности. Когда-то давно был в ревизионной комиссии (в самый раз для моего занудства)... Обсуждения были как всегда бурные, решения – отчасти неожиданные и не всем понравились, но результатами я вполне доволен (а вот некоторые из бывших президентов РоСЭ – отнюдь...) Ну, эсперантисты в курсе, а неэсперантистам вряд ли интересно...
Прекрасная обзорная экскурсия по Чебоксарам. Замечательный город, очень чистый и, я бы сказал, приветливый.
Для чтогдекогдашников: Чебоксары для эсперанто – это как Саранск для ЧГК. Во всём...
Перед началом слёта – полтора дня в Нижнем Новгороде. Планировался полноценный предконгресс, но записалось всего 5 человек – ну да неважно, я всё равно не стал бы участвовать ни в каких мероприятиях там. Ночлег организовали – и славно. Ира в Нижнем Новгороде раньше не бывала – показал ей кремль и Большую Покровскую, покатались на метро, посмотрели все станции, включая самую новую «Горьковскую», проехали по канатной дороге над Волгой. Всё запланированное удалось.
См. также https://vk.com/ret_2015

14-21 de julio 2015 okazis vicaj Rusiaj Esperanto-Tagoj, ĉi-foje nord-okcidente de Ĉuvaŝa Respubliko apud urbeto Jadrin.
La kondiĉoj estis bonegaj. Purega aero, riĉa naturo, rivero... Loĝado-manĝado-forveturo ktp – same brile organizitaj. Ĝenerale ĉio organizata de Aleksandr Blinov kun samideanoj – nepre sukcesas.
Partoprenintoj relative malmultis, iom pli ol 50 homoj el 5 landoj (gastoj el Latvio, Finnlando, Hispanio kaj Svislando). La programo ne streĉa, restis tempo por pigra ripozo, naĝado ks. Tradiciaj noktaj kantaj-babilaj umadoj (ŝajne) ne okazis, je la 22-23-a horo eblis trankvile enlitiĝi. Do bone, kvankam mi ne sentas min maljuna, sed pri la sano indas pensi racie...
Kiel kutime – kursoj elementaj, paroligaj; por spertuloj – prelegoj pri sciencpopulara literaturo en Esperanto, pri historio de SAT, pri minoritataj lingvoj (interesa komparo de la ĉuvaŝa kaj kataluna), diskutoj. Koncertoj, ludoj, simple amika babilado... El nekutimaĵoj: ekspres-kurso de la ĉuvaŝa lingvo, ni lernis sufiĉe multon. Mi vere bedaŭras, ke tiu lingvo neniam reale utilos por mi – kvankam se mi ekloĝus tie, mi certe rapide ekposedus ĝin, kaj dume – en ekskurso kaj promenado tra Ĉeboksari mi plezure legis ŝildojn kaj memortabulojn, preskaŭ ĉion komprenante.
Plia nekutimaĵo: dum tuta aranĝo funkciis “Biblioteko Zamenhof” kun kelkdek bonaj libroj, eblis tralegi ion tute ne troveblan aliloke.
Mi mem ĉi-foje decidis ripozi, faris neniajn prelegojn (unuafoje dum multaj jaroj), nur elpaŝis en poezia vespero kun freŝaj limerikoj.
Enkadre de RET 18-19 jul okazis vica konferenco de REU. Oni elektis min en la estraron, kvankam mi ĝis lasta momento ne planis balotiĝi, kaj ĝenerale min neniam interesis postenoj. Antaŭ multaj jaroj mi estis en revizia komisiono (taŭga afero por mia pedanteco)... La diskutoj estis kiel ĉiam viglaj (por ne diri skandalaj), la decidoj iom neatenditaj kaj ne plaĉis al iuj eksaj REU-prezidantoj...
Nu, se vi legas tion ĉi – do vi jam scias: https://groups.yahoo.com/neo/groups/esperanto-rus-informoj/conversations/messages/4222 kaj posta demarŝo de s-ro Kokolija. Mi plene kontentas pri la rezultoj.
Bonega ekskurso tra Ĉeboksari. Bela urbo, tre pura kaj agrabla ĉiurilate.
Antaŭ RET ni pasigis unu kaj duonan tagon en Niĵnij Novgorod. Estis planita vera antaŭkongreso, sed aliĝis nur 5 personoj – kaj ne gravas, mi tutegale ne partoprenus iujn aranĝojn tie. Dankon pro aranĝita noktumo, nenion plian mi bezonis. Ira pli frue ne estis en Niĵnij Novgorod, do mi montris al ŝi tiean Kremlon kaj la centran piediran straton, ni rigardis la tutan metroon, veturis per telfero super Volgo. Ĉio planita perfekte sukcesis.
Vidu ankaŭ https://vk.com/ret_2015
Tags: e-movado, vojaĝoj
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 9 comments