May 8th, 2021

Melnikov-kolora

Новая книга -- Nova libro

Belartaj Konkursoj de UEA – самый престижный конкурс литературы на эсперанто, проводимый ежегодно с 1950 года – в 2018 году получил новую номинацию: микроновелла (не более 100 слов). За три года на конкурс было прислано более 150 произведений – по мнению жюри, среди них было много достойных, но премия каждый год присуждалась лишь одна. Было принято решение выпустить сборник лучших микроновелл, присланных на конкурс.
Вчера я получил экземпляр изданного в Нью-Йорке сборника «Ĉiuj steloj etas nokte» («Ночью все звёзды малы» – я только начал читать, так что пока не понял, почему выбрано такое название). В сборник включена моя микроновелла «Bonmesaĝo» (что в контексте можно перевести как «Благая весть»).

Belartaj Konkursoj de UEA (la plej prestiĝa literatur-konkurso en Esperanto okazanta ĉiujare ekde 1950) en 2018 lanĉis novan branĉon: mikronovelo (ne pli ol 100 vortoj). Dum tri jaroj por konkurso venis pli ol 150 verkoj – la ĵurio opiniis, ke pluraj el ili estas distingindaj, sed la premio Paula Adúriz (nomita memore al la patrino de la konkursa sekretario, iniciatinto de la afero Miguel Gutiérrez Adúriz) estis ĉiujare nur unu. Do oni decidis eldoni kolekton de la plej bonaj konkursaĵoj.
Hieraŭ mi ricevis ekzempleron de “Ĉiuj steloj etas nokte” (mi nur komencis legi, do dume ne scias, kial tia titolo). En la kolekton eniris mia mikronovelo “Bonmesaĝo”. Legu ĝin ĉi-sube.

Ĉiuj steloj etas nokte. Mikronoveloj kaj aliaj mikrorakontoj en Esperanto; 126 p.; Red. Liven Dek, Giulio Cappa, Miguel Fernández; Novjorko; 2021; Mondial. ISBN 978-1-59569-420-1
В каталоге: // En la katalogo:
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9877

Collapse )