?

Log in

No account? Create an account
Senordaj notoj - Беспорядочные заметки

> Lastatempaj enskriboj
> Arĥivo
> Geamikoj
> Uzantinformoj
> Miaj verkoj en Esperanto
> previous 10 entries

18-a de julio 2037


12:00 - Обо мне -- Pri mi
Здесь некоторые факты обо мне – в дополнение к тому, что указано на главной странице моего ЖЖ и в ссылках с неё.
Ĉi tie estas kelkaj faktoj pri mi - aldone al la informoj en la baza paĝo de mia Reta Taglibro kaj ligoj de tie.

читать подробно -- legu detaleCollapse )
В комментарии вы можете задать вопрос обо мне или оставить для меня сообщение. Комментарии скрыты, но важные и интересные вопросы с моими ответами я буду открывать.
Vi povas per komento demandi ion pri mi aŭ lasi mesaĝon por mi. La komentoj estas kaŝataj, sed gravajn kaj komune interesajn demandojn kun miaj respondoj mi malfermos.

дополнение: см.: / Aldone: legu:
http://natali-ya.livejournal.com/2382902.html
Nuna muziko: В.Высоцкий - "Я не люблю..."

(265 komentoj | Afiŝu novan komenton)

10:25 - Для вопросов и ответов -- Por demandoj kaj respondoj
Здесь вы можете задавать мне любые вопросы - если вам нужна информация, которую вам почему-либо трудно найти или если вас интересует моё мнение по той или иной теме.

Ĉi tie vi povas demandi min pri io ajn, se oni vere bezonas iun informon kaj ne povas facile trovi ĝin; aŭ se onin interesas mia opinio pri tiu aŭ alia temo.

(317 komentoj | Afiŝu novan komenton)

5-a de februaro 2018


16:51 - MER-12
4 февраля прошла очередная эсперанто-встреча у Димы и Ани. Всё как обычно.
La 4-an de februaro okazis vica Esperanto-renkontiĝo hejme ĉe Dima kaj Anja. Ĉio kiel kutime.
Фотографии / Fotoj:
https://www.facebook.com/anna.striganova/posts/1460769560712042
https://www.facebook.com/dmitry.shevchenko.1690/posts/10213479910930522
https://www.facebook.com/anna.striganova/posts/1461044740684524

Tags: ,

(Afiŝu novan komenton)

20-a de januaro 2018


12:50 - Новый этап жизни -- Nova etapo de la vivo

Поздравлять сюда.
Gratuli eblas ĉi tie.

Tags:

(13 komentoj | Afiŝu novan komenton)

30-a de decembro 2017


19:20 - Наблюдение
Сегодня в самом пафосном чайном магазине на Мясницкой видел вот такой торт. Долго думал. То ли торт - для мазохистов (за такую-то цену!), то ли - неизвестно зачем...


Tags: ,

(8 komentoj | Afiŝu novan komenton)

15-a de decembro 2017


17:34 - День Заменгофа -- Zamenhof-Tago
Сегодня, 15 декабря, исполняется 158 лет со дня рождения доктора Заменгофа, инициатора эсперанто.
Уже много лет этот день отмечают как праздник эсперанто-книги: принято покупать, дарить книги на эсперанто, или хотя бы перечитывать уже имеющиеся. Напомню, что книги на и об эсперанто можно приобрести здесь:
http://lernolibro.ru/
и здесь:
http://www.esperanto-ondo.ru/Prezlist.htm
Ещё больший ассортимент - на зарубежных сайтах:
http://katalogo.uea.org/
http://www.esperanto.be/fel/but/

Gratulojn al ĉiuj samlingvanoj-samideanoj, vi mem scias pro kio!

Rememoru ni la faman fragmenton el la "Verda Biblio" de Izrael Lejzerowicz:

Ĉapitro XII.

1. En la dekdua monato de la jaro, en la dekkvina tago de tiu monato, festu la Feston de la libro. 2. Festo de spirito ĝi estas kaj sopiro de niaj eldonistoj. 3. Vespere kunvenu en viaj rondoj kaj grupoj, jubilu pro la potenco de nia verda afero. 4. Apogu viajn korojn per ĝojo kaj rido, kantoj kaj poemoj aŭdiĝu inter vi. 5. Kaj memoru en la fino de la festo dankoferaĵon meti sur mian altaron: en formo de nova bela libro estu tiu dankoferaĵo. 6. Ĉar mia animo soifas belan verdan libron kaj ĝia posedanto trovas plaĉon en miaj okuloj.

7. Kulturpopolo estas la verdularo, popolo de libro. 8. Kaj plena de literaturo estas la verda mondo. Tial literatura mondo fariĝu via preferaĵo. 9. Subtenu la verdajn librojn, ĉar ili estas la brikoj, per kiuj vi konstruas templon por mi. Kaj mia beno estos sur vi. 10. Ĉar ĉiuj feliĉoj kaj potencoj pasas kiel ombro. 11. Sed la verdularo fidas al la libro, ĝia feliĉo kaj potenco estas ĝi. 12. Subtenu do la verdan literaturon, ĉar ĝi estas la fundamento de via ekzistado, kaj memoru, kion mi ordonas al vi hodiaŭ: 13. Aĉetu la verdajn librojn, eĉ se vi ne volas legi ilin! Faru donacon de libroj al viaj amikoj, bruligu la librojn, se vi volas. Sed aĉetu ilin.


(2 komentoj | Afiŝu novan komenton)

12-a de decembro 2017


09:56 - Письмо Максима Горького белорусским эсперантистам
Originally posted by vadim_i_z. Reposted by vmel at 2017-12-12 09:56:00.

ЧитайтеCollapse )
 

(10 komentoj | Afiŝu novan komenton)

4-a de decembro 2017


20:56 - MER-11 + AMO-seminario
3 декабря состоялась очередная Московская эсперанто-встреча (MER-11) - о таких встречах, проходящих раз в сезон, я пишу регулярно. Основной её составляющей был "AMO-seminario" - привычными словами это можно назвать: семинар повышения квалификации (эсперанто-)активистов. 40-й с начала этой формы эсперанто-движения и первый в России. Тема - "PR и эсперанто: традиционные СМИ и интернет".
Я сделал доклад об эсперанто в советской и постсоветской печати, о журналах на эсперанто в СССР и нынешних республиках. Краткие наброски (на эсперанто, разумеется) можно прочесть здесь:
https://www.academia.edu/34733463/Informado_pri_Esperanto_en_Sovetunio
реальное выступление было намного длиннее и подробнее.
Выступали также хозяин и организатор встречи Дмитрий Шевченко, наш выдающийся поэт и бард, написавший также два романа и несколько очерков по истории эсперанто в России и СССР - Михаил Бронштейн.
Помимо семинара - традиционные части программы (как правильно сказать по-русски "programeroj"?): литературный вечер (я, Людмила Новикова, Алексей Нистратов), бардовские песни (в этот раз участвовали ТРИ наших барда: Михаил Бронштейн из Тихвина, Сергей Страшненко из Риги и Михаил Поворин из Москвы).
Ну и как водится - фуршет и просто дружеское общение в перерывах. Веселящих напитков было принесено больше, чем выпито...

La 3-an de decembro okazis delonge planita MER-11 (Moskva Esperanto-Renkontiĝo), ili okazas pli-malpli ĉiusezone kaj mi ĉiam raportas prie. Ĉi-foje enkadre de MER okazis AMO-seminario (guglu, se vi ne scias, kio ĝi estas): 40-a ekde lanĉo de tiu agad-formo kaj unua en Rusio. La temo: "Publikaj rilatoj kaj Esperanto: tradiciaj amaskomunikiloj, interreto".
Mi faris prelegon pri Esperanto en sovetia kaj postsovetia gazetaro. La malnetaĵon oni povas legi ĉe:
https://www.academia.edu/34733463/Informado_pri_Esperanto_en_Sovetunio
la reala prelego estis multe pli longa kaj detala.
Prelegis ankaŭ la mastro kaj organizanto Dmitrij Ŝevĉenko, kaj nia fama poeto kaj bardo Bruna Ŝtono (M.Bronŝtejn - ĉu iu kapabla legi en Esperanto bezonas klarigojn?) kiu verkis ankaŭ du romanojn kaj kelkajn eseojn pri historio de Esperanto en Rusio kaj Sovetio.
Krome okazis kutimaj programeroj: literatura vespero (mi, L.Novikova, A.Nistratov), barda kantado (ĉi-foje partoprenis TRI niaj bardoj: M.Bronŝtejn, S.Straŝnenko ("La Terura") kaj M.Povorin).
Kaj kiel kutime - kafo- kaj manĝopaŭzoj, amika babilado ktp. Da drinkaĵoj oni alportis duoble pli ol konsumis...

Фотографии / Fotoj:
https://www.facebook.com/dmitry.shevchenko.1690/posts/10212972779492553
https://www.facebook.com/anna.striganova/posts/1398939110228421

Tags: ,

(Afiŝu novan komenton)

25-a de septembro 2017


21:20 - MER-10: "Impeto"
24 сентября состоялась очередная, уже 10-я Московская Эсперанто-Встреча (MER-10). На этот раз она была посвящена 25-летнему юбилею издательства «Импэто». Издательство основали в сентябре 1992 года супруги Елена и Александр Шевченко, их обоих уже нет с нами. Их сын Дмитрий продолжает дело своих родителей. В истории эсперанто-литературы немногие издательства существовали более 25 лет, да и в нынешней России мало найдётся предприятий с такой долгой историей. Об издательстве и его книгах можно подробнее прочесть на http://impeto.trovu.com/ (на эсперанто) и http://lernolibro.ru/ (по-русски).
Ну а встреча прошла как обычно в дружеской задушевной атмосфере. Рассказ Дмитрия об истории издательства, о книгах, появившихся за эти годы (более 300!). Поздравления, в том числе от президента Универсальной эсперанто-ассоциации Марка Феттеса.
Я рассказал об одном из классиков эсперанто-поэзии Уильяме Ольде, читал его стихи – известные и малоизвестные, рассказал и об одной загадке в его творчестве, на которую у меня до сих пор нет ответа (я рассказывал об этом здесь: https://vmel.livejournal.com/11661.html ).
Людмила Новикова читала свои новые переводы из Марины Цветаевой. Бардовские песни в исполнении Михаила Поворина и Александра Лебедева. Ну и просто дружеские беседы...

La 24-an de septembro okazis vica, jam 10-a, Moskva Esperanto-Renkontiĝo. Ĉi-foje ĝi estis dediĉita al la 25-jara jubileo de la eldonejo “Impeto”. Ĝin fondis en septembro 1992 la geedzoj Elena kaj Aleksandr Ŝevĉenko, ambaŭ ili ne plu vivas – sed ilia filo Dmitrij daŭrigas la aferon de siaj gepatroj (kaj ja redaktas la revuon “Esperanto”!). En la historio de Esperanto-literaturo tre malmultis eldonejoj ekzistintaj dum pli ol 25 jaroj (“Literatura Mondo” 27 jarojn, 1922-1949 – sed mi ne dubas, ke “Impeto” vivos pli longe). Ankaŭ en nuna Rusio malmultas entreprenoj kun tiom longa historio.
Pri la eldonejo kaj ties libroj oni povas legi en http://impeto.trovu.com/ (en Esperanto) kaj http://lernolibro.ru/ (ruslingve).
Kaj la renkontiĝo pasis en kutima amika etoso. Dmitrij rakontis pri la eldonejo kaj pri intertempe aperintaj libroj (pli ol 300!). Gratuloj, i.a. de Mark Fettes, la prezidanto de UEA.
Mi rakontis pri William Auld, deklamis liajn poemojn – konatajn kaj ne tre konatajn; menciis pri unu enigmo en lia poemo (legu en https://vmel.livejournal.com/11661.html ). Ludmila Novikova deklamis siajn tradukojn el fama rusa poetino Marina Cvetaeva. Bardaj kantoj de Mikaelo Povorin kaj Aleksandr Lebedev. Kaj simple amika babilado...

Фотографии / Fotoj:
https://www.facebook.com/dmitry.shevchenko.1690/posts/10212451342696959
https://www.facebook.com/anna.striganova/posts/1333069150148751
(75 komentoj | Afiŝu novan komenton)

16-a de septembro 2017


17:24 - Между мёртвым и живым | Номер 17 (2012) | Литературная Россия
Рекомендую творчество коллеги ellen_solle:
http://old.litrossia.ru/2012/17/07015.html(1 komento | Afiŝu novan komenton)

> previous 10 entries
> Go to Top
LiveJournal.com