?

Log in

No account? Create an account
Израиль -- Israelo - Senordaj notoj - Беспорядочные заметки

> Lastatempaj enskriboj
> Arĥivo
> Geamikoj
> Uzantinformoj
> Miaj verkoj en Esperanto

19-a de januaro 2009


Previous Entry Share Next Entry
19:14 - Израиль -- Israelo
Осенью прошлого года отменили визы в Израиль, но я всё равно и предположить не мог, что когда-нибудь туда попаду. Однако наш бравый капитан Анатолий Белкин anatbel сумел найти спонсора для команды – компанию ForexPrime (так что теперь мы называемся «ФорексПрайм – Неспроста») и пробить поездку в Израиль: сыграть 11-й Кубок Хайфы 10.01.2009, ну и, разумеется, посмотреть страну. Знаю, что не всё было гладко и Анатолию это стоило немало сил и нервов. И вот:
Pasint-aŭtune oni nuligis vizojn por Israelo, sed mi tutegale eĉ ne povis imagi, ke iam mi trafos tien, Tamen nia brava teamestro Anatolij Belkin anatbel sukcesis trovi sponzoron por la teamo – la kompanion ForexPrime (do nun ni nomiĝas “ForexPrime – Nesprosta”) kaj aranĝi vojaĝon en Israelon por ludi la 11-an Pokalon de Hajfa, kaj certe – rigardi la landon. Mi scias, ke ne ĉio estis glata kaj Anatolo elspezis multajn fortojn kaj nervojn. Kaj jen:


8 января рано утром встретились в экспрессе, идущем в Домодедово, приехали, прошли все формальности, в 11.30 вылетели и через 4 часа приземлились в аэропорту «Бен-Гурион» (по пути видели из иллюминатора Чёрное море, Турцию, Средиземное море; сидевшие рядом с иллюминатором разглядели Кипр – мне не удалось). Аэропорт потряс огромными размерами и максимально продуманными удобствами для пассажиров. Прилетающие и улетающие нигде не пересекаются, идти везде по горизонтали или под горку, есть движущиеся тротуары и даже специальные электромобильчики для пожилых и инвалидов. Хорошо, что мы вместе и наш капитан уже бывал в Израиле и говорит по-английски, так что проблем на паспортном контроле не было (хотя вряд ли чиновники толком поняли, что такое ЧГК, ну да ладно, для них мы – спортивная команда). Еще слабо веря в реальность происходящего, грузимся в микроавтобус и едем, глазея по сторонам. Погода – как наше лето или самый конец весны, всё цветёт и зеленеет. Основные деревья на улицах – пальмы. А утром в Москве было минус 15...
Доехали до Нетании, поселились в гостинице «Мицпе-Ям» (т.е. «Приморская»). Прошли до центральной площади, там пообедали. Огромные порции, на закуску – местные вкусности: хумус, тхина, нечто непривычное из баклажанов. Городок небольшой, очень тихий, чистый и уютный, люди приветливые. На улицах много полуабстрактных скульптур. Дворики отделены от улицы невысоким каменным барьером, над ним – аккуратная живая изгородь. Огромное количество кошек всех мастей. Русская речь на улицах слышна чаще любой другой, часто встречаются русские вывески. Толя верно сказал: «страна, удобная для жизни» – это чувствуется во всём. Но жить здесь я всё-таки не хотел бы...
Помимо пальм на улицах растут апельсины и мандарины. Правда, дикие: на вид вполне спелые, но очень кислые и с большим количеством семечек, однако в принципе съедобно.
Вечером пошли купаться. Кто-то сказал, что вода 19º. Местные жители смотрели квадратными глазами и говорили, что в такое время купаются только сумасшедшие и русские. На пляже висит чёрный флаг и табличка на 4 языках: «Купаться опасно, спасателей нет.» Ну, мы привыкли купаться там, где спасателей вообще не бывает, а вода у нас летом ненамного теплее... Прочувствовал строчки Пушкина: «Но наше северное лето, / карикатура южных зим...» Так и есть. Непривычно несоответствие летней погоды и короткого дня. Темнеет рано и резко. Субъективное ощущение, будто время к полуночи, а на часах – 19.00...
La 8-an de januaro frumatene ni renkontiĝis en fervoja ekspreso veturonta al flughaveno Domodedovo, alvenis, trapasis ĉiujn formalaĵojn, je la 11.30 ekflugis kaj post 4 horoj surteriĝis en la flughaveno “Ben-Gurion” (dumfluge ni vidis Nigran maron, Turkion, Mediteraneon; kiu sidis ĉe la fenestro, tiu sukcesis vidi Cipron, al mi ne bonŝancis). La flughaveno ŝokis nin per sia grandeco kaj maksimuma oportuneco por pasaĝeroj. Alvenantoj kaj forflugantoj nenie interkruciĝas, oni ĉiam iras horizontale aŭ iom deklive suben, estas moviĝantaj trotuaroj kaj eĉ specialaj elektro-aŭtomobiletoj por olduloj kaj invalidoj. Estas bone, ke ni kunas kaj ke nia kapitano jam vizitis Israelon kaj parolas angle, do problemoj dum pasporta kontrolo ne estis (kvankam la oficistoj apenaŭ sukcesis kompreni, kio estas “Kio? Kie? Kiam?”, sed ne gravas, por ili ni estas sporta teamo. Apenaŭ kredante realecon de ĉio ĉi, ni enbusetiĝas kaj veturas, ĉirkaŭrigardante. La vetero similas nian someron aŭ finon de printempo, ĉio verdas kaj floras. Plejmulto de arboj sustrate estas palmoj. Sed matene en Moskvo estis minus 15...
Ni venis al Netanja, ekloĝis en la hotelo “Mizpe-Yam” (t.e. “Apudmara”). Ni iris al la centra placo, tie tagmanĝis. Estis grandegaj porcioj, kaj kiel antaŭmanĝo – lokaj bongustaĵoj: “ĥumus”, “tĥina”, io nekutima el melongenoj. La urbeto estas malgranda, tre kvieta, pura kaj komforta, la homoj afablas. Surstrate multas duonabstraktaj skulptaĵoj. Kortojn disde strato apartigas malalta ŝtona bariero, super tiu estas akurata “viva barilo” el arbustoj. Grandega nombro da ĉiukoloraj katoj. Rusa parolo sonas pli ofte, ol ajna alia, oftas ruslingvaj ŝildoj. Anatolo diris ĝuste: “la lando, oportuna por vivi” – tio senteblas en ĉio. Sed vivi ĉi tie mi tamen ne volus...
Krom palmoj surstrate kreskas ankaŭ oranĝ- kaj mandarinarboj. Tamen, sovaĝaj: la fruktoj aspektas tute mature, sed ege acidas kaj enhavas multajn semojn, kvankam principe manĝeblas.
Vespere ni iris naĝi en la maro. Iu diris, ke la akvo estas 19-grada. Lokanoj rigardis “per kvadrataj okuloj” kaj asertis, ke tiutempe naĝas nur frenezuloj kaj rusoj. Sur la plaĝo pendas nigra flago kaj kvarlingva tabulo: “Naĝi estas danĝere, savistoj forestas”. Nu, ni kutimas naĝi tie, kie savistoj ne ekzistas entute, kaj akvo en nia lando somere ne pli varmas... Mi trasentis la versojn de Puŝkin (el “Eŭgeno Onegin”, kiun mi tradukis antaŭ kelkaj jaroj): “Sed nia norda temp’ somera, / pri suda vintro parodi’...” Ĝuste tiel estas. Stranga estas malkonkordo inter somera vetero kaj kurta tago, la mallumo venas frue kaj rapide. Ŝajnas esti noktomezo, sed la horloĝo montras 19.00...9 января с утра была запланирована бесплатная экскурсия в Тель-Авив на алмазную биржу. Однако что-то сбойнуло в компьютере, информация потерялась, и за нами никто не приехал. Покупать алмазы мы, разумеется, не собирались – но жаль времени, потерянного на напрасное ожидание. Белкин долго звонил разным представителям турфирмы, выяснял и ругался. Главное – чтобы нас не подвели с остальными заказанными поездками.
Поехали в Тель-Авив самостоятельно рейсовым автобусом, там пересели на автобус до Яффы. Центральный автовокзал в Тель-Авиве – семиэтажный, совмещённый с торговым центром. Автобусы отходят минимум с 4 этажей, к каждому подходит отдельная эстакада, на этаже – несколько десятков посадочных площадок.
Полиции в Израиле практически не видно, но на входе в автовокзалы, торговые центры и т.п. проверяют. На улицах и в автобусах можно увидеть парней и девушек в военной форме и с автоматами – они едут домой на выходные или возвращаются в часть. Вообще военная операция в Газе (совсем близко, по нашим представлениям) на обычной жизни никак не сказывается, хотя и является важнейшей темой СМИ и разговоров.
Прошли по старой Яффе, посмотрели храмы разных народов, «скалу Андромеды», сады, «мост желаний». Узкие проходы (даже улочками их сложно назвать), переходящие в подземные коридоры. И в этих кварталах до сих пор живут люди! На тросах подвешено гигантское керамическое «яйцо», в нём растёт настоящее апельсиновое дерево.
Зашли на выставку-продажу металлических скульптурок, очень красивых, тонкой работы и весьма нетривиального вида. Прошли по набережной обратно в Тель-Авив, заглянули в торговый центр, поехали обратно. Вечером потренировались на вопросах того же редактора, чей пакет завтра играть. Пришёл факс от турфирмы с извинениями и заверениями, что больше никаких сбоев не будет.

       

La 9-an de januaro matene estis planita senpaga ekskurso al diamant-borso en Tel-Aviv. Tamen io misis en la komputilo, la informoj perdiĝis kaj neniu venis por preni nin. Aĉeti diamantojn ni ccerte ne planis – sed domaĝis pri la tempo perdita en vana atendado. Belkin longe telefonis al reprezentantoj de turisma firmao, traktis kaj kverelis. Gravas ke ne okazu miso kun la ceteraj menditaj veturoj...
Ni mem veturis al Tel-Aviv per itinera buso, poste per plia buso al Jaffo. Centra busa stacidomo en Tel-Aviv estas sep-etaĝa, kunigita kun superbazaro. Busoj startas minimume de 4 niveloj, al ĉiu nivelo iras aparta estakado, sur ĉiu nivelo estas kelkdek haltoplacetoj.
Polico en Israelo preskaŭ ne videblas, sed ĉe enirejoj en stacidomojn, grandajn vendejojn ktp. estas kontrolo. Surstrate kaj en busoj oni povas vidi gejunulojn en armea uniformo kun maŝinpafiloj – ili veturas hejmen por ripoztagoj aŭ revenas en regimentojn. Ĝenerale la milit-operaco en Gaza (tute proksimo, laŭ niaj taksoj) neniom influas ordinaran vivon, kvankam restas la ĉefa temo por amaskomunikiloj kaj babiloj.
Ni trairis malnovan Jaffon, vidis templojn de diversaj popoloj, “rokon de Andromedo”, ĝardenojn, “ponton de deziroj”. Mallarĝaj trairejoj (eĉ ne eblas diri “stratetoj”), transformiĝantaj en subterajn koridorojn. Kaj en tiuj kvartaloj ĝis nun loĝas homoj! Sur drategoj pendas giganta ceramika “ovo”, en ĝi kreskas vera oranĝ-arbo.
Ni vizitis ekstozicion de metalaj skulptaĵetoj, tre belaj kaj fajnaj, tre originalajn teme kaj stile. Principe eblas aĉeti, sed kostas tro. Laŭ apudmara promenejo ni reiris al Tel-Aviv, vizitis grandan vendejon, veturis reen. Vespere ni trejnis nin per demandoj de la sama redaktoro, kies demandojn ni ludos morgaŭ. Venis faksmesaĝo de la turisma firmao kun pardonpetoj kaj certigoj, ke ne plu okazos iuj misoj.10 января сразу после завтрака едем на микроавтобусе в Хайфу – от Нетании километров 60 на север. Запас времени есть, и это радует. Город расположен на холмах. Нас сперва по ошибке завезли в верхнюю часть города (впрочем, нет худа без добра – увидели красивейшую панораму), шофёр долго спрашивал у прохожих, где находится нужная нам улица Герцля – как оказалась, известная, но находящаяся совсем в другом районе. Успели, хотя не сразу подъехали к нужному месту: улица односторонняя, а местами и вовсе пешеходная. Играем в помещении ресторана «Континенталь». Пообщался с некоторыми старыми знакомыми, включая sinantrop. Три тура по 15 вопросов, мы в каждом из туров берём по 14 и становимся чемпионами с немалым отрывом от лучшей израильской команды «Братья». Вопросы удобного нам стиля, играть приятно.
После окончания турнира подъехал Иешуа Тиллеман, местный эсперантист, живущий в Израиле с 1956 года (сам он родом из Дрогобыча Львовской области, по-русски говорит, но как-то странновато; я ему писал заранее и звонил уже из Нетании). Он повёл нас всех к Бахайским садам – красивейшее место, но удалось посмотреть только немного сверху и немного снизу, а внутрь пускают только организованными экскурсиями, заказанными сильно заранее. Пофотографировали(сь), пошли в сторону моря через территорию бывшей немецкой колонии. Иешуа очень интересно рассказывал, всего этого не знал даже наш историк Дима dblourier.
Поужинали, в Нетанию Иешуа предложил возвращаться поездом – он, оказывается, такой же железнодорожный фанат, как и я. Белкин ворчал, но согласился. Вокзал рядом, до подходящего поезда несколько минут.
Железные дороги в Израиле развиты слабо (основной транспорт – автобус). Одна линия с небольшими ответвлениями на юге, поезда по сути пригородные, дизели (электрификации нет), движение левостороннее. Билеты с магнитной полосой, турникеты на входе и выходе. Вагоны напоминают наши РА2, но по комфорту ближе к 1-му классу межобластных. Биотуалеты, отдельный багажный отсек. Станции объявляют на иврите и арабском, но названия можно опознать, надписи, дублированные латиницей, хорошо видны, а в вагонах висят схемы, так что ориентироваться несложно.
А вот подземный фуникулёр (мини-метро) в Хайфе по субботам не работает, увы. Обидно, тем более мы были рядом с одной из станций...
От ж-д вокзала в Нетании до гостиницы идти дальше, чем от автовокзала, но на мой взгляд вполне терпимо.
Вечером опять купались. «Нудили», поскольку темно и никого нет.

Наша команда победила - Nia teamo venkis Вся наша группа в Бахайских садах - Nia tuta grupo en Bahaa ĝardeno Бахайский храм - Bahaa templo Я и Й.Тиллеман в Бахайских садах - Mi k J.Tilleman en Bahaa ĝardeno Бахайские сады ночью - Bahaa ĝardeno nokte Я в поезде - Mi en la trajno

La 10-an de januaro tuj post matenmanĝo ni veturas per minibuso al Hajfa – ĉ. 60 km norden. Ni havas sufiĉan tempon, tio bonas. La urbo situas sur mont(et)oj. Komence oni erare veturigis nin en la supran urboparton (tamen, ne estas malbono sen bono – ni vidis belegan panoramon), la ŝoforo longe demandadis preterpasantojn, kie situas la bezonata strato Herzl – evidentiĝis, ke ĝi estas konata, sed situanta en tute alia distrikto. Ni sukcesis, kvankam ne tuj venis al la ĝusta loko: la strato estas unuflanka, kaj ie-tie – nur piedira. Ni ludis en la restoracio “Kontinental”. Mi babilis kun kelkaj malnovaj konatoj. Tri etapoj po 15 demandoj, ni en ĉiu etapo sukcesas respondi po 14 kaj iĝas ĉampionoj, kun granda diferenco disde la plej forta israela teamo “Fratoj”. La demandoj estas “oportunaj” por ni, ludi estas agrable.
Post fino de la turniro venis Jehoshua Tilleman, loka esperantisto, vivanta en Israelo ekde 1956 (li mem devenas el Drogobiĉ apud Lvovo, Ukrainio, ruse parolas, sed iel strange; mi skribis al li anticipe kaj telefonis jam el Netanja). Li venigis nin al Bahaa ĝardeno – belega loko, sed ni sukcesis vidi nur iomete desupre kaj iomete desube, sed internen oni enlasas nur organizitajn ekskursojn, kiujn necesas mendi tre frue. Ni iom fotis, poste iris direkte al la maro tra eksa germana kolonio. Пофотографировали(сь), пошли в сторону моря через территорию бывшей немецкой колонии. Jehoshua rakontis ege interese, ĉion ĉi ne sciis eĉ nia historiisto Dmitrij dblourier.
Ni vespermanĝis; reveni al Netanja Jehoshua proponis per trajno – evidentiĝis ke li estas sama fervojŝatanto kiel mi. Belkin grumblis, sed konsentis. La stacidomo apudis, la konvena trajno startos post kelkaj minutoj.
Fervojo en Israelo ne grandas (la ĉefa trafikspeco estas buso). Estas unu linio kun negrandaj disiĝoj sude, la trajnoj fakte estas apudurbaj, dizelaj, veturado laŭ maldekstra flanko. Biletoj kun magneta strio, aŭtomataj trapasejoj ĉe eniro kaj eliro. La vagonoj iom similas la plej novajn dizel-trajnojn en Rusio, sed pli komfortas. Ĉiam funkcias necesejoj, estas aparta loko por granda bagaĝo. Voĉ-anoncoj estas en la hebrea kaj araba lingvoj, sed nomoj de stacioj rekoneblas; tabuloj, skribitaj ankaŭ latinlitere, bone videblas, kaj en vagono pendas skemoj, do orientiĝi facilas.
Sed la subtera kablotramo (mini-metroo) en Hajfa sabate, ve, ne funkcias. Des pli bedaŭrinde, ĉar ni estis apud unu el la stacioj...
De la fervoja stacidomo en Netanja ĝis la hotelo necesas iri pli longe ol de la busa, sed miaopinie tolereblas.
Vespere ni denove naĝis. Nude, ĉar en mallumo, kaj tutegale neniu estas apude.11 января Маша, Виталик, Артём и Вася (представитель спонсора, кстати, приятный в общении парень, во время турнира был «ласточкой») с раннего утра поехали на Мёртвое море. Я не захотел: дорого (за свой счёт), и вообще не люблю я такие дальние экскурсии на целый день. Пошёл просто гулять, заходя в магазины и на базар.
В Нетании, как и во всяком приличном городе, есть улица Заменгофа, причём недалеко от нашей гостиницы. Прошёл её из конца в конец.

   

La 11-an de januaro Maŝa, Vitalij, Artjom kaj Vasja (reprezentanto de la sponzoro, tre agrabla knabo, dum la turniro li helpis kolekti paperetojn kun respondoj) frumatene veturis al la Morta maro. Mi ne volis: tro koste (necesis pagi mem), kaj ĝenerale mi ne ŝatas tiaspecajn longajn tuttagajn ekskursojn. Mi simple promenis, vizitis vendejojn kaj bazaron.
En Netanja, samkiel en ĉiu deca urbo, troviĝas strato Zamenhof, eĉ proksime al nia hotelo. Mi trairis ĝin tutan.12 января едем в Иерусалим. Нас встречает Игорь (приехавший учиться на полгода, уже хорошо знающий иврит и местные достопримечательности). Заходим в Старый город через Яффские ворота, поднимаемся на смотровую площадку. Видим своими глазами всё то, о чём так много слышали... Армянский квартал, монастырь (разрешено только зайти во двор, но не в здание). Могила царя Давида. Множество разных храмов, всех и не запомнить. Раскопаны и реставрированы колонны 3-4 века до н.э. Идём к Стене Плача.
Во всех местах, связанных с иудаизмом, женщины находятся отдельно от мужчин. В общем, это правильно: вряд ли женщина сможет дать выход своим чувствам и эмоциям в присутствии посторонних мужчин, а без этого невозможно облегчить душу. Но вот, заходить на мужскую территорию женщинам нельзя, а заглядывать через барьер – можно, даже не прячась. И тоже правильно, запрещать – бесполезно, женщины по природе любопытны...
Оставил записку в щели между камнями. Бог понимает все языки, так что поймёт и эсперанто...
Храм Гроба Господня и часть Via Dolorosa, посмотрели всё, что полагается. Желающие исполнили обряды по выбору своей души...
Рядом большой арабский базар, много сувениров и всякой всячины. Сперва мне показалось, что продавец знает русский язык, но он просто умело использовал заученные фразы. Подошёл другой, сразу выдал весь свой запас русского. Как в анекдотах: полный комплект мата, «Горбачёв большой», «Ельцин», «водка дорого», а главное – «Наташа», так арабы и турки называют всех русских проституток. Он повторял «Наташа» и неприличными жестами показывал, что он с этой Наташей сделал (бы). Слова о том, что нет тут никакой Наташи, впечатления не производили: не понимал. Тогда Толя сказал «Саддам Хусейн» и теми же жестами показал, что сделали с Саддамом. Араб сразу увял.
В другом магазинчике Толя решил купить красивый кубок. На ярлычке цена 320 шекелей, но продавщица, видимо впечатлённая внушительным видом посетителя, сказала: 160. Толя сказал, что это несерьёзно и предложил 50. Продавщица позвала хозяина лавки, дальнейшее надо было видеть. Сошлись на 80.
Прошли вдоль крепостной стены, ещё раз полюбовались панорамой. Вышли в город, прошли переулками, по пути поели. Когда просто идёшь или ешь – вроде всё обычно, а потом вдруг вспоминаешь: так ведь это же Иерусалим! – и снова мысленно обалдеваешь...
Прошли по пешеходной улице Бен Иегуда (местный Арбат, если угодно, только больше и богаче). Посмотрели местный «военторг», Дима купил себе армейский берет. Забавно смотрится комплект из двух складных ножей с вилками и прочим, отличающихся цветом рукоятки и крупными надписями «мясо» и «молоко»...
Доехали городским автобусом до автовокзала – я по пути обратил внимание на идущее полным ходом строительство трамвайной линии, вернулись в Нетанию.

   

La 12-an de januaro ni veturas al Jerusalemo. Nin renkontas Igorj (veninta por studi dum duonjaro, jam bone reganta la lingvon kaj scianta lokajn vidindaĵojn). Ni eniras la malnovan urbon tra Jaffa pordego, ascendas rigard-placeton. Jen ni propraokule vidas ĉion, pri kio ni tiom multe aŭdis... Jen Armena kvartalo, monaĥejo (oni rajtas eniri nur en korton, sed ne en la dom on). La tombo de reĝo David. Multaj diversaj temploj, eĉ ne eblas memorfiksi ĉiujn. Elfositaj kaj restaŭritaj kolonoj de 3-4-a jc. antaŭ nia erao. Ni iras al la Muro de Ploro.
En ĉiuj lokoj, ligitaj kun judismo, virinoj estas apartigitaj disde viroj. Ĝenerale tio estas racia: virino apenaŭ povos liberigi siajn sentojn kaj emociojn en ĉeesto de fremdaj viroj, kaj sen tio neeblas senpezigi la animon. Tamen, eniri viran teritorion virinoj ne rajtas, sed rigardi trans barilo ili povas libere, eĉ malkaŝe. Ankaŭ tio estas logika: malpermeso estus vana, virinoj laŭnature scivolemas...
Mi lasis skribaĵon en fendo inter ŝtonoj. Dio komprenas ĉiujn lingvojn, do komprenos ankaŭ Esperanton.
Jen la Templo de Sankta Tombo, parto de Via Dolorosa, ni rigardis ĉion, kion endas por turistoj. Dezirantoj plenumis ritojn laŭ elekto de sia animo...
Apudas granda araba bazaro, multas suveniroj kaj aliaj diversaĵoj. Komence al mi ŝajnas, ke vendisto scias la rusan lingvon, sed li nur lerte uzis parkerigitajn frazojn. Venis alia ulo, kaj tuj eligis sian tutan provizon da rusaj vortoj. Ĝuste kiel en anekdotoj: plena kompleto da obscenaĵoj, “Gorbaĉov bolŝoj (granda)”, “Jelcin”, “vodka dorogo (multekoste)”, kaj ĉefe – “Nataŝa”, tiel araboj kaj turkoj nomas ĉiujn rusajn putinojn. Li ripetadis “Nataŝa”, kaj per maldecaj gestoj montris, kion li kun tiu Nataŝa faris/us. La vortoj, ke ĉi tie estas neniu “Nataŝa”, lin ne impresis: li ne komprenis. Do Anatolo diris “Saddam Husejn”, kaj per samaj gestoj montris, kion oni faris kun Saddam. La arabo tuj forvelkis.
En alia butiko Anatolo decidis aĉeti belan pokalon. Sur etikedo staras la prezo: 320 sikloj, sed la vendistino, probable impresita per solida aspekto de la vizitanto, diris: 160. Anatolo diris, ke tio estas neserioza kaj proponis 50. La vendistino vokis butik-mastron, la sekvintan procezon indis observi. La interkonsentita prezo iĝis 80.
Ni trairis laŭ la remparo, refoje admiris la panoramon. Eliris urben, pasis tra kelkaj stratetoj, dumvoje manĝis. Kiam oni simple iras aŭ manĝas – ĉio ŝajnas ordinara, sed poste subite revenas la penso: ja tio estas Jerusalemo! – kaj denove aperas perplekso...
Ni trapasis piediran straton Ben Jehuda (tiaspecaj probable ekzistas en centro de preskaŭ ĉiu urbo; kompare kun moskva Arbat ĉi tiu estas pli granda kaj luksa), vizitis vendejon de armeaj varoj. Dmitrij aĉetis militistan bereton. Amuze aspektis kompleto el du faldeblaj poŝtranĉiloj kun forkoj ktp., diferencaj per koloro de teniloj kaj grandaj surskriboj “viando” kaj “lakto”...
Per urba buso ni atingis la centran bus-stacion – dumveture mi atentis aktive konstruatan tramlinion, revenis al Netanja.13 января с утра напоследок искупались, перекусили – не так обильно, как в предыдущие дни. Я заказал обычную камбалу, а Виталик и Артём захотели экзотическую «рыбу святого Петра»: на 20 шекелей дороже, дольше ждать, наконец, каждому принесли по целой рыбине – с головой, хвостом и плавниками, было не очень понятно, что с ней делать. Но говорят, вкусно. Они ещё и устроили дискуссию, к какому семейству эта рыба относится – в результате к гостинице и ожидавшей нас машине пришлось возвращаться почти бегом. Поехали в аэропорт. Тщательный контроль, допрос с пристрастием Белкина и Маруси (чиновница спросила, кто ещё говорит по-английски, Маруся отозвалась). Впрочем, если бы мы не были организованной группой, допрашивали бы каждого.
Ожидание, народ закупил спиртное в беспошлинном магазине (всегда удивляюсь – зачем столько?). Летим. Позабавил голос пилота, обращавшегося к пассажирам по-русски с юмором, а по-английски с таким жутким акцентом, что это смешило даже меня.
Когда летели над Украиной, самолёт стало ощутимо трясти, объявили, что входим в зону турбулентности и велели пристегнуть ремни. Вот тут стало очень не по себе, вспомнились недавние известные авиакатастрофы... К счастью, обошлось, приземлились благополучно и по расписанию, в 23.30. Нас встретили с заранее заказанной машиной, развезли по домам. Вот, собственно, и всё.
La 13-an de januaro matene ni lastfoje naĝis, manĝis – ne tiom abunde kiel en plifruaj tagoj. Mi mendis ordinaran soleon, sed Vitalij kaj Artjom ekvolis ekzotan “fiŝon de sankta Petro”: je 20 sikloj pli koste, necesis pli longe atendi, fine ĉiu ricevis po tuta fiŝo – kun kapo, vosto kaj naĝiloj, estis ne tute klare, kion fari kun ĝi. Sed, oni diras, estas bonguste. Ili eĉ ekdiskutis, al kiu ordo kaj familio rilatas tiu fiŝo – rezulte alk la hotelo kaj atendanta nin aŭto necesis reveni preskaŭ kure. Ni veturis en flughavenon. Denove zorga kontrolo, pridemandado de Anatolo kaj Maŝa (oficistino demandis, kiu plia povas paroli angle, Maŝa jesis). Se ni ne estus organizita grupo, oni ekzamenus ĉiun.
Atendado; oni aĉetis alkoholaĵojn en sendogana vendejo (mi ĉiam miras – por kio tiom multe?). Ni flugas. Amuza estis voĉo de la piloto, kiu alparolis pasaĝerojn ruse kun bona humuro, kaj angle kun tiom fuŝega akĉento, ke ridigis eĉ min.
Kiam ni flugis super Ukrainio, la aviadilo rimarkeble vibris, la piloto anoncis, ke ni eniris zonon de turbulado, ordonis fiksi rimenojn. Jen tiam aperis forta mishumoro, rememoriĝis konataj antaŭnelongaj flug-katastrofoj... Feliĉe, ni alteriĝis bonorde, laŭ la horaro, je 23.30. Oni renkontis nin kun antaŭmendita aŭto, disveturigis al hejmoj. Jen, fakte, ĉio.


Благодарю всех, дочитавших до конца.
Dankon al ĉiuj finlegintoj.

Записи остальных сокомандников о той же поездке:
Noticoj de la ceteraj teamanoj (certe, nur en la rusa - sed vi povas rigardi fotojn):
http://anatbel.livejournal.com/201132.html
http://marusya-p.livejournal.com/12459.html
http://v-fedoroff.livejournal.com/160211.html
http://v-fedoroff.livejournal.com/160338.html
http://v-fedoroff.livejournal.com/161038.html
http://v-fedoroff.livejournal.com/162988.html
http://v-fedoroff.livejournal.com/166500.html
http://dblourier.livejournal.com/20817.html
Артём _wfl_ высказался одними междометиями...
Nuna humoro: contentдоволен / kontenta
Nuna muziko: Hava Nagila
Tags:

(29 komentoj | Afiŝu novan komenton)

Comments:


[User Picture]
From:paul_kiss
Date:19-a de januaro 2009 17:02 (UTC)
(Link)
Спасибо и вам за интересный репортаж
[User Picture]
From:anatbel
Date:19-a de januaro 2009 17:04 (UTC)
(Link)
Только не шекелей было 320, а баксов.
Что делало торговлю вчетверо более драматичной. :))
[User Picture]
From:cxielamiko
Date:19-a de januaro 2009 18:27 (UTC)
(Link)
Вопрос по последней фотографии — там, где ты с листовкой — что это на голове из пластика, и что это на левой руке из кожи?
За репортаж спасибо!
[User Picture]
From:vmel
Date:19-a de januaro 2009 18:33 (UTC)
(Link)
Это ТФИЛИН! Наверняка в википедии и пр. рассказано подробно.

Смотри не ляпни такое при евреях...
[User Picture]
From:cxielamiko
Date:19-a de januaro 2009 18:34 (UTC)
(Link)
А в чём будет прокол? В том, что я это некошерно описал, или в том, что я (горе мне, горе!) не знаю до сих пор, что это такое?
[User Picture]
From:vmel
Date:19-a de januaro 2009 18:38 (UTC)
(Link)
Ну, ортодоксальные евреи, мне кажется, обидеться могут.

Да, пластика там нет, тфилин весь кожаный, а кипа (шапочка) в данном случае бумажная - выдают при входе тем, кто пришёл без головного убора, иначе не положено.

В общем, приходи в МЕОЦ, там тебе всё подробно расскажут... ;)
[User Picture]
From:anatbel
Date:19-a de januaro 2009 18:52 (UTC)
(Link)
И покажут. :)
[User Picture]
From:vmel
Date:20-a de januaro 2009 07:12 (UTC)
(Link)
И ещё это твоё лихое описание тфилина мне напомнило замечательную книгу: Sándor Szathmári - "Vojaĝo al Kazohinio".
Там в начале второй части герой примерно так же пытается понять, что такое bilevoj.

Освоишь эсперанто должным образом - обязательно прочти. На мой взгляд, это гениальная книга, лучшая из всего написанного на эсперанто в оригинале и одна из лучших книг нескольких последних столетий в мире.
[User Picture]
From:sxakludant
Date:23-a de januaro 2009 16:57 (UTC)
(Link)
если я не ошибаюсь видел ее в списке Олда. При случае прикуплю.
[User Picture]
From:sxakludant
Date:23-a de aprilo 2009 15:57 (UTC)
(Link)
при последней закупке книжек в УЕА обзавелся и ей, щас уже прочитал... Спасибо.. книжка правда на 5. Кстати вот попробовал несколько мест на рус переести...
[User Picture]
From:vmel
Date:24-a de aprilo 2009 07:30 (UTC)
(Link)
Перевод мне в целом нравится. Планируешь в перспективе перевести целиком? Давай. Напиши на форум - думаю, Финкель тоже заинтересуется, да и другие...
[User Picture]
From:sxakludant
Date:24-a de aprilo 2009 12:24 (UTC)
(Link)
книжка достойная перевода на рус. Проблема главная тут в том, что сейчас перевожу на эо посёлок Булычёва и не привык бросать на полдороге тем более то, что уже процентов на 60 сделано. Да, хотел бы поупражняться в этом переводе, но птом посмотрим. Пока что лишь время от времени, когда устаю от Булычева или еще по как-йто причине отвлекаюсь на Казохинию.
[User Picture]
From:oksikoko
Date:19-a de januaro 2009 19:50 (UTC)
(Link)
Поздравляю! Такая поездка незабываемая...)
[User Picture]
From:mevamevo
Date:20-a de januaro 2009 01:38 (UTC)
(Link)
Dankon pro la interesa rakonto kaj gratulojn okaze de la venko!
[User Picture]
From:bartaunda
Date:20-a de januaro 2009 16:04 (UTC)
(Link)
Очень интересно!
[User Picture]
From:sinantrop
Date:23-a de januaro 2009 09:45 (UTC)
(Link)
Браво!
Справка и уточнение:
рыба св.Петра-это тиляпия.
В поездах объявлений по-арабски ни разу не слышал.А по-английски - почти всегда.
ЗЫ. а чего это я тебя еще не зафрендил? Склероз, наверно.
[User Picture]
From:vmel
Date:23-a de januaro 2009 12:03 (UTC)
(Link)
Про рыбу Дима вчера уже написал:
http://v-fedoroff.livejournal.com/161038.html?thread=2066446#t2066446

В поезде объявляли на двух языках. Впрочем, допускаю, что это был НАСТОЛЬКО ПЛОХОЙ английский, что даже не опознавался в этом качестве...
[User Picture]
From:sxakludant
Date:23-a de januaro 2009 16:54 (UTC)
(Link)
>Аэропорт потряс огромными размерами и максимально продуманными удобствами для пассажиров. Прилетающие и улетающие нигде не пересекаются, идти везде по горизонтали или под горку, есть движущиеся тротуары и даже специальные электромобильчики для пожилых и инвалидов.
:-) Обычный западный аэропорт:-) Тк мне долго за границу поездом ехать я всегда летаю. Так там в очень многих метсах... В том же ДДорфе, Ганновере кажется...

>Кто-то сказал, что вода 19º. Местные жители смотрели квадратными глазами и говорили, что в такое время купаются только сумасшедшие и русские.
Хех. Я одно время развлекался купанием зимой в проруби до температур воздуха -20С (у воды то все равно 0). Единственная моржовая прорубь у нас которую я знаю находится далековато от актуальных для меня сейчас маршрутов по городу, а то бы купался бы до сих пор наверное. А щас только в Байкале душу иной раз отведешь, но там не то...

>Когда летели над Украиной, самолёт стало ощутимо трясти, объявили, что входим в зону турбулентности и велели пристегнуть ремни. Вот тут стало очень не по себе, вспомнились недавние известные авиакатастрофы...
Я год назад когда летел - трясло постоянно. Тк леталка была полупустая, я один сидел на 3х креслах и в очередной раз когда затрясло, причем сильно рядом была стюардесса. Уже в возрасте. Я предложил ей сесть рядом. Она села. Спросил ее, мол че ето нас трясет постоянно сегодня? ЗА сегодня 2й раз лечу уже и 3я турбулентность на 2 полета а раньше за все мои полеты, которых не один десяток наберется (наверное с полсотни) ни одной. Она мне, мол наши советские самолеты к турбулентности очень устойчивы были. А эти такие болтанки....

А че ето на фотке паровоза изнутри внизу у пола у стенки решетка. Это обогреватель что ли? Мне казалось что такие штуки ето обогреватели в наших поездах. Обогреватель в Израиле?
[User Picture]
From:vmel
Date:23-a de januaro 2009 17:09 (UTC)
(Link)
> :-) Обычный западный аэропорт.

Наверное. Но мне-то впервые.

Я купался и в мае и в октябре, а так всю зиму выхожу босиком на снег.

Турбулентность, ага. Сразу вспомнил, как Ту-154 Анапа-Петербург над Украиной навернулся. Не знаю, чем советские самолеты были устойчивы к турбулентности. Мы летели на Боинге-737.

Обогреватель в поезде - вполне возможно. Наверное, проще взять вагон массовой серии, чем делать специальную модификацию для Израиля. Никто ж не заставляет его включать. А может быть - вентиляция, окна же не открываются.
[User Picture]
From:ursego
Date:24-a de januaro 2009 06:11 (UTC)
(Link)
Аэропорт, кстати, строили для приёма потока паломников и туристов к 2-тысячелетию со дня рождения Христа, да не уложились в срок.

В следующий раз советую побывать на улице Заменгоф в Тель-Авиве - это центр израильского наркобизнеса. Плохо, конечно, но зато благодаря этому имя de la kreinto известно всем израильтянам.
[User Picture]
From:sinantrop
Date:30-a de januaro 2009 15:24 (UTC)
(Link)
Бонус:


фото М.Васермана vms288
[User Picture]
From:vmel
Date:30-a de januaro 2009 15:28 (UTC)
(Link)
Здорово. Благодарю!
Но никак не соображу - что это мы делаем, куда я с таким интересом смотрю...
[User Picture]
From:selenga
Date:31-a de januaro 2009 14:59 (UTC)
(Link)
Насколько распространённым явлением является улица Заменгофа? И только ли называют улицы в его честь по причине создания им языка эсперанто?
[User Picture]
From:vmel
Date:2-a de februaro 2009 06:59 (UTC)
(Link)
Заменгоф - человек вполне заслуженный и достойный. Улицы его имени есть в городах, где он жил (Каунас, Варшава). Где-то эсперантисты смогли пробить название.
Ну а поскольку он был еврей - вполне логично, что улицы его имени есть в городах Израиля. Улиц много, на всех достойных людей хватит...
В истории он остался, конечно, именно благодаря созданию эсперанто - единственного планового языка, ставшего по-настоящему живым. (Хороший врач и хороший человек - это само собой, но таких много. Его религиозно-философские взгляды интересны историкам и биографам, но не более того.)

В общей сложности, я уже отметил, каталог объектов, названных в честь Заменгофа или эсперанто, включает свыше 2000 позиций.
[User Picture]
From:zmila
Date:2-a de februaro 2009 16:09 (UTC)
(Link)
"Nin renkontas Igorj (veninta por studi dum duonjaro, jam bone reganta la lingvon kaj scianta lokajn vidindaĵojn)"

kiun lingvon?
[User Picture]
From:vmel
Date:3-a de februaro 2009 07:31 (UTC)
(Link)
La hebrean.
[User Picture]
From:gri
Date:9-a de aprilo 2009 04:29 (UTC)
(Link)
Любить ту люсю, Валя, оказывается мы с тобой были одновременно в Израиле и даже Хайфе!
[User Picture]
From:vmel
Date:9-a de aprilo 2009 07:49 (UTC)
(Link)
!!!
[User Picture]
From:golibus
Date:5-a de septembro 2013 16:59 (UTC)
(Link)
Очень интересно! Почти точь в точь, что и у нас: те же ощущения и общее впечатление. К сожалению, у нас не получилось поехать ни к Мертвому морю, ни в Хайфу. А в остальном - почти один к одному. Вплоть до кошек и арабов... :-))

> Go to Top
LiveJournal.com