?

Log in

Senordaj notoj - Беспорядочные заметки

> Lastatempaj enskriboj
> Arĥivo
> Geamikoj
> Uzantinformoj
> Miaj verkoj en Esperanto
> previous 10 entries

18-a de julio 2037


12:00 - Обо мне -- Pri mi
Здесь некоторые факты обо мне – в дополнение к тому, что указано на главной странице моего ЖЖ и в ссылках с неё.
Ĉi tie estas kelkaj faktoj pri mi - aldone al la informoj en la baza paĝo de mia Reta Taglibro kaj ligoj de tie.

читать подробно -- legu detaleCollapse )
В комментарии вы можете задать вопрос обо мне или оставить для меня сообщение. Комментарии скрыты, но важные и интересные вопросы с моими ответами я буду открывать.
Vi povas per komento demandi ion pri mi aŭ lasi mesaĝon por mi. La komentoj estas kaŝataj, sed gravajn kaj komune interesajn demandojn kun miaj respondoj mi malfermos.

дополнение: см.: / Aldone: legu:
http://natali-ya.livejournal.com/2382902.html
Nuna muziko: В.Высоцкий - "Я не люблю..."

(207 komentoj | Afiŝu novan komenton)

10:25 - Для вопросов и ответов -- Por demandoj kaj respondoj
Здесь вы можете задавать мне любые вопросы - если вам нужна информация, которую вам почему-либо трудно найти или если вас интересует моё мнение по той или иной теме.

Ĉi tie vi povas demandi min pri io ajn, se oni vere bezonas iun informon kaj ne povas facile trovi ĝin; aŭ se onin interesas mia opinio pri tiu aŭ alia temo.

(314 komentoj | Afiŝu novan komenton)

30-a de novembro 2016


14:04 - Versportreto
Очередная стихотворная загадка появилась в номере "La Ondo de Esperanto" 11-12. Это последний бумажный номер журнала - с 2017 он будет выходить только в электронном виде. Ответы там принимают до 10 февраля. Здесь - тоже...

Jen plia versportreto-enigmo, aperinta en la numero de "La Ondo de Esperanto" 11-12. Ĝi estas la lasta papera numero - ekde 2017 ĝi aperos nur elektronike. La redakcio akceptas respondojn ĝis la 10-a de februaro, mi ĉi tie - same.

Atentu: ĉi-foje necesas nomi DU personojn.

Taglibron verkis la nenifaranto,
atentis poste pri la korva kanto,
kaj intertempe en eseo saĝa
li skribis pri kolego, la pliaĝa.
Kaj la kolego famas multe pli:
Laŭ neplanitaj padoj paŝas li,
el fontoj nevideblaj akvon prenas,
kaj lia lingvo ĉiam plu serenas.
Refoje vi aliru librobretojn,
omaĝu laŭ merit’ la du poetojn.

Комментарии скрыты / Komentoj estas kaŝataj

Верно ответили / Ĝuste respondis: sxakludant, balenido, trollboroda, Giulio Cappa, iu nekonata

Se vi ne havas konton de VivĴurnalo - bonvolu nepre subskribi vian komenton, ja ne ekzistas alia maniero ekscii, kiu vi estas!


(6 komentoj | Afiŝu novan komenton)

11-a de oktobro 2016


15:58 - В переводе -- Rusaj tradukoj el Esperanto-poezio
На прошедшей месяц назад подмосковной эсперанто-встрече MER-6 помимо прочего обсуждалось то, что эсперанто-поэзия мало знакома ширкой публике, поскольку её мало переводят на национальные языки.
Людмила Новикова организовала конкурс перевода на русский язык известной миниатюры Кальмана Калочаи. Задача нетривиальная, не только из-за необходимости следовать форме, но и потому что в русском языке нет буквы V, нужно передать идею другими средствами.
Вот результаты:

Antaŭ monato pasis 6-a Moskva Esperanto-Renkontiĝo, kie ni priparolis la bedaŭrindan fakton, ke Esperanto-poezio malmulte konatas al vasta publiko, ĉar oni ne sufiĉe tradukas ĝin al naciaj lingvoj.
Ludmila Novikova organizis konkurson por traduki al la rusa lingvo la konatan miniaturon de Kalocsay. La tasko vere komplikas kaj netrivialas - almenaŭ pro tio ke la rusa lingvo uzas alian alfabeton kaj ne havas la literon V, do bezonatas alispecaj rimedoj.
Jen la rezultoj:

Kálmán KalocsayGruoj


En triangulo
La gruoj grege iras.
Liter’ giganta!
Mi volus VO prononci,
Sed VE mi elsuspiras.Кальман Калочаи


Журавли


Перевод Валентина Мельникова (vmel):


Клин журавлиный.
Вот буква на всё небо!
Смотрю, задумчив.
«Виктория!» – сказал бы,
но лишь «Увы!» – вздыхаю.

Переводы Александра Митина (stephan_nn):


Собравшись клином,
на юг летели птицы.
Большая буква!
Взглянув, я «Эль» увидел,
но «Эх!» – сказал я громко.

Вот треугольник
из журавлей на небе –
огромный символ!
Хотел сказать, что «Галка»,
но выдохнул я: «Жалко!»

Настала осень.
На юг летела стая.
Какая форма!
Взглянув, я КЛИН увидел,
но «БЛИН!» вдруг произнёс я.

Перевод Михаила Бронштейна:


Ключ журавлиный
На юг летит сквозь ливни,
Курлычет с грустью...
Хотел сказать про клин я,
Да что-то в горле клинит.

Переводы Людмилы Новиковой:


Вон в стаях клином
На юг стремятся гуси.
Затменье синевы!
Хотел сказать я «Вау!»,
А выдохнул «Увы!».

Клин журавлиный
Летит гигантским штрихом.
Вот это буква!
Хотел я крикнуть «Вау!»,
«Увы!» – сказал я тихо.

Огромным клином
Птиц стая пролетела –
Вот это буква!
Хотел сказать я «Вау!» –
«Увы!» прошелестело.


Приглашаю всех обсудить и оценить переводы. А может быть, вы предложите свой вариант?
Mi invitas ĉiujn pridiskuti kaj pritaksi la tradukojn. Aŭ eble vi proponos vian propran version?


(24 komentoj | Afiŝu novan komenton)

30-a de septembro 2016


20:04 - Versportreto
Очередная стихотворная загадка появилась в октябрьском номере "La Ondo de Esperanto". Ответы там принимают до 10 декабря. Здесь - тоже...

Jen plia versportreto-enigmo, aperinta en la oktobra numero de "La Ondo de Esperanto". La redakcio akceptas respondojn ĝis la 10-a de decembro, mi ĉi tie - same.

Tra l’ mondo faris multajn li veturojn,
priskribis ankaŭ la falantajn murojn.
Nur kakatuoj, sed ne papilioj
flugadas super la roman-folioj.
Instigas li mediti pri l’ naturo,
ke ne detruu ĝin la homa spuro.
Ja ne forgesu, kiom efemera,
fragila estas nia viv’ surtera.
Ni ĉiuj estas homoj! Vivu frate!
La Ter’ prosperu, de raci’ gardate!


Комментарии скрыты / Komentoj estas kaŝataj

Верно ответили / Ĝuste respondis: balenido, Giulio Cappa, fotovivo, mevamevo, sxakludant, miram, alauxdo, "Verda"

(4 komentoj | Afiŝu novan komenton)

22-a de septembro 2016


20:02 - Царская водка
В магазине продаётся "Водка царская особая". Посмотрел состав (мелким шрифтом, как водится): вода и этиловый спирт, и малосущественные добавки.
Ни азотной, ни соляной кислоты в составе нет!
Дурят нашего брата...

Tags:

(7 komentoj | Afiŝu novan komenton)

13-a de septembro 2016


18:44 - Versportreto
Предлагаю следующую стихотворную загадку о человеке, хорошо известном в эсперанто-культуре. Она не сложнее, чем была первая. В журнале она, увы, не появится по цензурным соображениям.

Mi proponas novan enigmon-versportreton pri la homo bone konata en Esperanto-kulturo. Tiu ĉi enigmo same simplas, kiel la unua. En "La Ondo de Esperanto" ĝi, bedaŭrinde, ne aperos pro cenzuraj kaŭzoj.

La suda vintro neĝon malfavoris,
do li al nordo venis kaj laboris.
Jen blanka neĝ’ kaj nigra karb’ minoras,
sed mem li, kiel ŝton’, alikoloras.
Pri Zimbabve’, pri ĉinoj kantis arde,
pri oksikoko – do famiĝis barde.
Koncertas li por francoj kaj germanoj,
kaj dume – aperadas eĉ romanoj:
pri brava kapitan’, pri stel-revado...
Jen tia plurtalenta kamarado.

Комментарии скрыты / Komentoj estas kaŝataj

Верно ответили / Ĝuste respondis: mevamevo, yury_finkel, balenido, alauxdo, miram, fotovivo, Giulio Cappa, sxakludant, "Verda"

(7 komentoj | Afiŝu novan komenton)

2-a de septembro 2016


12:31 - La Ondo de Esperanto - Versportreto
Журнал "La Ondo de Esperanto" (Волна эсперанто), издававшийся в России в 1909-1917 и возобновлённый в 1991, объявил новый конкурс для своих читателей. Будет опубликовано 10 стихотворных загадок моего сочинения о людях, известных в эсперанто-культуре и -движении. Первая появилась только что, в № 8-9.
Загадка совсем несложная, призываю знакомых с эсперанто-культурой ответить.
(Да, комментарии здесь скрываются, как это обычно делается в подобных случаях.)
А также - отправить ответ в редакцию журнала (контакты - на сайте), и подписаться на журнал, если вы еще этого не сделали.
С будущего года журнал будет выходить лишь в электронной версии, pdf и ePub.

"La Ondo de Esperanto" lanĉis novan konkurson por legantoj. Jen el la ĵus aperinta n-ro 8-9:

Pri kiu temas?


Ni lanĉas novan konkurson, en kiu Valentin Melnikov verse prezentos dek vaste konatajn esperantistojn, kaj via tasko estas diveni la nomon de la prezentatoj. Post dek versportretoj ni resumos la rezulton. La plej sukcesa divenanto ricevos ekzempleron de la enciklopedio Nia Diligenta Kolegaro, kiun venontjare eldonos Sezonoj.

Versportreto 1


Ŝi estas tri: virin’, lektor’, poeto.
Respondon serĉu vi sur librobreto:
jen faktoj, fantazioj, rimleteroj,
virino ĉe landlim’, aliaj eroj
en kiuj estas majstre priskribata
kaj homa amo, kaj la vivo kata.
Duonjarcento en Akademio,
eĉ kandidato por Nobel-premio,
kaj tiel plu. Enigmo ja facilas.
Respondu do: pri kiu mi babilas?

La respondoj venu al la redakcio antaŭ la 1a de novembro 2016.

Do lasu viajn respondojn ĉi tie, kaj sendu ankaŭ al la redakcio. Ne forgesu aboni "La Ondon", se vi ankoraŭ ne faris tion.
Ĉi tie la komentoj estas kaŝataj, kiel oni kutime faras por intelekt-konkursoj kaj demandoj.

Верно ответили / Ĝuste respondis: balenido, yury_finkel, mevamevo, miram, fotovivo, alauxdo, Giulio Cappa, sxakludant, "Verda"

(5 komentoj | Afiŝu novan komenton)

26-a de aŭgusto 2016


17:38 - Переводческое -- Traduke
На фейсбуке в группе "Literatura babilejo" (что можно изысканно перевести как "литературная гостиная", а буквально - "место для болтовни о литературе") обсуждают:
https://www.facebook.com/groups/442766379191830/852928181508979/?comment_id=852945494840581¬if_t=like¬if_id=1472117064884415

На "Амазоне" появился новый перевод шекспировского "Короля Лира" на эсперанто. Классический перевод Кальмана Калочаи давно не переиздавался, достать его малореально, так вот вам.
Перевёл некий Bristol Walker. Мы уже выяснили, что он же перевёл шекспировскую трагедию на 47 языков!

Там для примера выложен кусок странички. Качество перевода не то что плохое, его даже "никаким" назвать затруднительно. Типичный результат работы гуглопереводчика со всеми огрехами, причём явно не с шекспировского оригинала (он был бы автопереводчику и вовсе не по зубам), а с какого-то адаптированного текста.

В общем, встречайте новое имя в литературе - Bristol Walker. Кто скрывается за этим псевдонимом - понятно. Вы предупреждены.

En vizaĝlibra "Literatura babilejo" oni priparolas:
https://www.facebook.com/groups/442766379191830/852928181508979/?comment_id=852945494840581¬if_t=like¬if_id=1472117064884415
Fakte, mi apenaŭ bezonas ion aldoni - legu kaj komentu tie.
Renkontu novan literaturiston: Bristol Walker, plumnomo de guglo-tradukilo. Tradukis "Reĝon Lear" al 47 lingvoj!

Do, vi estas avertitaj!

(18 komentoj | Afiŝu novan komenton)

18-a de aŭgusto 2016


17:09 - "Нигерийское письмо" -- "Niĝeria letero"
Что такое "нигерийские письма" - полагаю, все знают. Так вот, я только что получил такое (отправитель не в Нигерии, а - как утверждает - в Кот-д'Ивуаре, но это не принципиально) на эсперанто! Если бы не пара сбоев гуглопереводчика, оставившего некоторые английские слова непереведёнными, можно было бы принять за творчество некоего коменцанта. Я мысленно посмеялся и решил выложить на всеобщее обозрение.
Кто-то еще сомневается, что эсперанто - полноценный живой язык, применяемый во ВСЕХ сферах?

Probable ĉiuj scias, kio estas t.n. "niĝeriaj leteroj" - friponaĵoj, celantaj eltiri monon de avidaj malsaĝuloj. Plurfoje mi vidis tiajn en la rusa, kaj ĵus mi ricevis tion en Esperanto. Se ne estus misoj de maŝintraduko (kelkaj anglaj vortoj restis netradukitaj), oni kredus, ke tion verkis iu komencanto.
Mi enpense ridis kaj decidis elmeti por publika lego. Ne hastu helpi, eĉ se iu ŝajnigas sin "samideano".
Ĉu iu ankoraŭ dubas, ke Esperanto estas viva plenvalora lingvo, uzebla en ĉiuj sferoj?


la leteroCollapse )

(33 komentoj | Afiŝu novan komenton)

> previous 10 entries
> Go to Top
LiveJournal.com