?

Log in

Senordaj notoj - Беспорядочные заметки

> Lastatempaj enskriboj
> Arĥivo
> Geamikoj
> Uzantinformoj
> Miaj verkoj en Esperanto
> previous 10 entries

18-a de julio 2037


12:00 - Обо мне -- Pri mi
Здесь некоторые факты обо мне – в дополнение к тому, что указано на главной странице моего ЖЖ и в ссылках с неё.
Ĉi tie estas kelkaj faktoj pri mi - aldone al la informoj en la baza paĝo de mia Reta Taglibro kaj ligoj de tie.

читать подробно -- legu detaleCollapse )
В комментарии вы можете задать вопрос обо мне или оставить для меня сообщение. Комментарии скрыты, но важные и интересные вопросы с моими ответами я буду открывать.
Vi povas per komento demandi ion pri mi aŭ lasi mesaĝon por mi. La komentoj estas kaŝataj, sed gravajn kaj komune interesajn demandojn kun miaj respondoj mi malfermos.

дополнение: см.: / Aldone: legu:
http://natali-ya.livejournal.com/2382902.html
Nuna muziko: В.Высоцкий - "Я не люблю..."

(207 komentoj | Afiŝu novan komenton)

10:25 - Для вопросов и ответов -- Por demandoj kaj respondoj
Здесь вы можете задавать мне любые вопросы - если вам нужна информация, которую вам почему-либо трудно найти или если вас интересует моё мнение по той или иной теме.

Ĉi tie vi povas demandi min pri io ajn, se oni vere bezonas iun informon kaj ne povas facile trovi ĝin; aŭ se onin interesas mia opinio pri tiu aŭ alia temo.

(314 komentoj | Afiŝu novan komenton)

1-a de februaro 2017


15:13 - Versportreto
Очередная стихотворная загадка, из февральского номера "La Ondo de Esperanto".
Vica vers-enigmo, el la februara numero de "La Ondo de Esperanto".

Sciulo dokta priliteratura
(Se restus ĝi okupo lia nura!)...
Sed li promulgis sin aŭtoritato
En la bizara virtuala ŝtato.
En la PEN-Centro li tre multe penis,
Sed multaj mokoj, ne aplaŭdoj venis.
Do kion fari? – Bridi ambiciojn
kaj por utilo uzi verajn sciojn.
“Poeto sen popolo” – vortoj plaĉas,
sed caro sen popolo vere aĉas.


Комментарии скрыты / Komentoj estas kaŝataj

Верно ответили / Ĝuste respondis: Xavi Alcalde, sxakludant, Espopore, fotovivo, Giulio Cappa, miram, balenido, mevamevo,

Se vi ne havas konton de VivĴurnalo - bonvolu nepre subskribi vian komenton, ja ne ekzistas alia maniero ekscii, kiu vi estas!


(1 komento | Afiŝu novan komenton)

24-a de januaro 2017


23:08 - ...
fotovivo (рекомендую!) сделала картинку:
fotovivo (mi rekomendas! Ŝi parolas Esperanton, kvankam blogas plejparte ruse) kreis la bildon:

Думаю, многие помнят оригинал песенки - когда-то медведь не спал по совсем другой причине...
Ruslingva versaĵeto diras: arbaro silentas, nur ne dormas la urso - li skribas en socia reto. Fakte estas malnova popola kanteto (tre obscena), en kiu ŝanĝiĝis nur unu verslinio...

(12 komentoj | Afiŝu novan komenton)

9-a de januaro 2017


20:54 - Оратория Генделя "Мессия" на эсперанто -- Oratorio de Händel "Mesio" en Esperanto
29 марта 1987 (в год столетия эсперанто) оратория Генделя "Мессия" была исполнена на эсперанто в Будапеште, в концертном зале Вигадо в рамках Будапештского Весеннего Фестиваля.
Запись была издана на кассетах и компакт-дисках, а сейчас она стала доступна свободно. Слушайте.
http://novajhoj.weebly.com/mesio-projekto.html

La Mesio-oratorio de Georg Friedrich Händel estis prezentita en Esperanto la 29-an de marto 1987 far la 100-membra Universitata Koruso de Centra Ensemblo de KISZ, en Vigadó de Pest, kadre de la Budapeŝta Printempa Festivalo.
La tekston de la oratorio tradukis Szabó Imre, tiam laboranta en la oficejo de Hungara E-Asocio. La koncerto mem okazis en unu el la tiam plej elegantaj urbocentraj koncertejoj "Vigadó", kies spektejo estis plen-plenŝtopita de esperantistoj. Szilvási László prizorgis la sonregistradon de la koncerto. La registraĵon du jarojn poste li aperigis kiel historian dokumenton, ja la koncerto de fama neesperantista koncertensemblo en Esperanto estis/-as unika evento en nia tuta kultur-historio. La sonkasedo jam de multaj jaroj ne plu estas aĉetebla - kaj same ne la samtitola kompakta disko, kiu estis uzata nur kiel senpaga reklam-donaco de Lingvo-Studio. La eldonejo decidis liberigi la sondosierojn por libera uzo - do ĝi staras nun je via ĝuo.
http://novajhoj.weebly.com/mesio-projekto.html

(2 komentoj | Afiŝu novan komenton)

31-a de decembro 2016


11:02 - Versportreto
Вышел январский номер журнала "La Ondo de Esperanto" за 2017 (теперь этот журнал выпускается только в электронной форме, epub и pdf).
Как обычно, очередная стихотворная загадка...

Aperis januara numero de "La Ondo de Esperanto" por 2017 (nur elektronike, en epub kaj pdf).
Jen vica versportreto-enigmo.
Ĉio kiel kutime...

Hungar’, loĝanta en Eŭropo ie,
en multaj sferoj agas energie.
Redaktas, ĵurnalistas, interpretas,
kaj jen – poemoj provizoraj pretas,
Revuoj multas – granda fask’ papera,
kaj ankaŭ sen paper’ – Foli’ libera.
Meritas legon lia verko pinta –
satiro pri Postdom’ kadukiĝinta.
Lipharoj kaj rideto ironia
aldonas ĉarmon al heroo nia.


Комментарии скрыты / Komentoj estas kaŝataj

Верно ответили / Ĝuste respondis: yury_finkel, balenido, trollboroda, mevamevo, sxakludant, Javier Alcalde, Eŭgeno "Espopore", Verda, Giulio Cappa

Se vi ne havas konton de VivĴurnalo - bonvolu nepre subskribi vian komenton, ja ne ekzistas alia maniero ekscii, kiu vi estas!

(1 komento | Afiŝu novan komenton)

10:45 - Новая рецензия -- Nova recenzo
В журнале "La Ondo de Esperanto" 2017/1, стр. 56-57, опубликована моя рецензия на альманах "Belarta rikolto 2016" (сборник произведений, премированных в этом году на всемирном конкурсе Belartaj konkursoj de UEA, проводимом ежегодно с 1950; такие альманахи издаются с 2013, я рецензировал все). В журнале появился сокращённый вариант рецензии, здесь вы можете прочесть полную версию.

En "La Ondo de Esperanto" 2017/1, p. 56-57, aperis mia recenzo pri "Belarta rikolto 2016". La revuo (ekde 2017 ĝi aperas nur elektronike, ne plu papere) publikigis kurtigitan version de la recenzo, ĉi tie vi povas legi la plenan tekston.

Legu la recenzonCollapse )

(Afiŝu novan komenton)

15-a de decembro 2016


11:42 - День Заменгофа -- Zamenhof-Tago
Сегодня, 15 декабря, исполняется 157 лет со дня рождения доктора Заменгофа, инициатора эсперанто.
Уже много лет этот день отмечают как праздник эсперанто-книги. Напомню, что книги на и об эсперанто можно приобрести здесь:
http://lernolibro.ru/
и здесь:
http://www.esperanto-ondo.ru/Prezlist.htm

В ближайшее воскресенье, 18 декабря, в Москве состоится Праздник книг на разных языках имени Л.Заменгофа:
https://vk.com/zamenhoffesto

Mi gratulas ĉiujn samlingvanojn okaze de Zamenhof-Tago!
(4 komentoj | Afiŝu novan komenton)

30-a de novembro 2016


14:04 - Versportreto
Очередная стихотворная загадка появилась в номере "La Ondo de Esperanto" 11-12. Это последний бумажный номер журнала - с 2017 он будет выходить только в электронном виде. Ответы там принимают до 10 февраля. Здесь - тоже...

Jen plia versportreto-enigmo, aperinta en la numero de "La Ondo de Esperanto" 11-12. Ĝi estas la lasta papera numero - ekde 2017 ĝi aperos nur elektronike. La redakcio akceptas respondojn ĝis la 10-a de februaro, mi ĉi tie - same.

Atentu: ĉi-foje necesas nomi DU personojn.

Taglibron verkis la nenifaranto,
atentis poste pri la korva kanto,
kaj intertempe en eseo saĝa
li skribis pri kolego, la pliaĝa.
Kaj la kolego famas multe pli:
Laŭ neplanitaj padoj paŝas li,
el fontoj nevideblaj akvon prenas,
kaj lia lingvo ĉiam plu serenas.
Refoje vi aliru librobretojn,
omaĝu laŭ merit’ la du poetojn.

Комментарии скрыты / Komentoj estas kaŝataj

Верно ответили / Ĝuste respondis: sxakludant, balenido, trollboroda, Giulio Cappa, Blazio VAHA, iu nekonata, Javier Alcalde, Verda

Se vi ne havas konton de VivĴurnalo - bonvolu nepre subskribi vian komenton, ja ne ekzistas alia maniero ekscii, kiu vi estas!


(6 komentoj | Afiŝu novan komenton)

11-a de oktobro 2016


15:58 - В переводе -- Rusaj tradukoj el Esperanto-poezio
На прошедшей месяц назад подмосковной эсперанто-встрече MER-6 помимо прочего обсуждалось то, что эсперанто-поэзия мало знакома ширкой публике, поскольку её мало переводят на национальные языки.
Людмила Новикова организовала конкурс перевода на русский язык известной миниатюры Кальмана Калочаи. Задача нетривиальная, не только из-за необходимости следовать форме, но и потому что в русском языке нет буквы V, нужно передать идею другими средствами.
Вот результаты:

Antaŭ monato pasis 6-a Moskva Esperanto-Renkontiĝo, kie ni priparolis la bedaŭrindan fakton, ke Esperanto-poezio malmulte konatas al vasta publiko, ĉar oni ne sufiĉe tradukas ĝin al naciaj lingvoj.
Ludmila Novikova organizis konkurson por traduki al la rusa lingvo la konatan miniaturon de Kalocsay. La tasko vere komplikas kaj netrivialas - almenaŭ pro tio ke la rusa lingvo uzas alian alfabeton kaj ne havas la literon V, do bezonatas alispecaj rimedoj.
Jen la rezultoj:

Kálmán KalocsayGruoj


En triangulo
La gruoj grege iras.
Liter’ giganta!
Mi volus VO prononci,
Sed VE mi elsuspiras.Кальман Калочаи


Журавли


Перевод Валентина Мельникова (vmel):


Клин журавлиный.
Вот буква на всё небо!
Смотрю, задумчив.
«Виктория!» – сказал бы,
но лишь «Увы!» – вздыхаю.

Переводы Александра Митина (stephan_nn):


Собравшись клином,
на юг летели птицы.
Большая буква!
Взглянув, я «Эль» увидел,
но «Эх!» – сказал я громко.

Вот треугольник
из журавлей на небе –
огромный символ!
Хотел сказать, что «Галка»,
но выдохнул я: «Жалко!»

Настала осень.
На юг летела стая.
Какая форма!
Взглянув, я КЛИН увидел,
но «БЛИН!» вдруг произнёс я.

Перевод Михаила Бронштейна:


Ключ журавлиный
На юг летит сквозь ливни,
Курлычет с грустью...
Хотел сказать про клин я,
Да что-то в горле клинит.

Переводы Людмилы Новиковой:


Вон в стаях клином
На юг стремятся гуси.
Затменье синевы!
Хотел сказать я «Вау!»,
А выдохнул «Увы!».

Клин журавлиный
Летит гигантским штрихом.
Вот это буква!
Хотел я крикнуть «Вау!»,
«Увы!» – сказал я тихо.

Огромным клином
Птиц стая пролетела –
Вот это буква!
Хотел сказать я «Вау!» –
«Увы!» прошелестело.


Приглашаю всех обсудить и оценить переводы. А может быть, вы предложите свой вариант?
Mi invitas ĉiujn pridiskuti kaj pritaksi la tradukojn. Aŭ eble vi proponos vian propran version?


(24 komentoj | Afiŝu novan komenton)

> previous 10 entries
> Go to Top
LiveJournal.com